Gå till sidans innehåll

Cytomegalovirusinfektion och graviditet

I Finland har 40–80 procent av befolkningen haft cytomegalovirusinfektion (CMV). Av gravida smittas 1–4 procent av viruset.

Mammans antikroppar skyddar inte fostret, eftersom ett nytt utbrott av infektionen kan orsaka en medfödd sjukdom, även om den i regel är lindrigare än en primär infektion. Hos det stora flertalet är sjukdomen symtomfri. Om symtom förekommer är de vanligaste låg feber, halsont, huvudvärk och svullna lymfkörtlar också annanstans än på halsen. Symtomen håller i sig i flera dagar eller några veckor. Ibland är levervärdena förhöjda som tecken på leverinflammation och blodbilden uppvisar stora vita blodkroppar (”cytomegalo”).

Sjukdomen går oftast över av sig själv på några veckor. CMV-infektion hos fostret är svår att upptäcka och oftast konstaterats medfödd infektion i ultraljudsundersökning utgående från avvikelser i fostrets centrala nervsystem. Cytomegalovirus överförs via sekret. Bärarna utsöndrar virus tidvis i saliven, urinen, könssekret och bröstmjölken. Vid primärinfektion insjuknar fostret i 40 procent av fallen. Om mamman insjuknar under den första graviditetstrimestern, föds nästan en fjärdedel av barnen med symtom. Mammans återkommande infektion eller aktivering av latent sjukdom kan också smitta fostret. Smittorisken är en procent.