Gå till sidans innehåll

Barn som fötts något för tidigt

I Finland föds 5–6 procent av barnen för tidigt, det vill säga prematurt. Barn som är födda före graviditetsvecka 37 kallas prematurer.

  • Ett något för tidigt fött barn föds i graviditetsvecka 34+0–36+6.

  • Ett måttligt för tidigt fött barn föds i graviditetsvecka 28+0–33+6.

  • Ett mycket prematurt barn föds före graviditetsvecka 28+0.

För tidigt födda barn behöver i början uppföljning på neonatalavdelning. Föräldrarna kan vara hos sitt barn så mycket de vill och delta i den grundläggande skötseln. De lokala förhållandena inverkar på om barnet efter att läget stabiliserats flyttas för fortsatt vård till ett annat sjukhus eller om vården fortsätter på samma sjukhus. Ett barn som fötts i graviditetsvecka 35 eller senare och mår bra kan vara med mamman på BB-avdelningen.

För tidigt födda barn kan vanligen inte komma hem före graviditetsvecka 35. Längden på något för tidigt födda barns sjukhusvård är individuell och beror på vilka problem barnet haft som nyfödd. Efter hemgången behöver något för tidigt födda barn oftast inte uppföljning inom den specialiserade sjukvården, utan det räcker med normal uppföljning på rådgivningen.