Gå till sidans innehåll

Vanliga frågor om förlossning

Är du orolig inför förlossningen? På den här sidan hittar du svar på vanliga frågor om förlossning.

 • Jag skulle vilja föda i vatten, är det säkert och får jag säkert göra det?

  Vattenfödslar har också börjat öka i Finland under de senaste åren. Ofta finns det en barnmorska i skiftet som vet hur man genomför en vattenförlossning. En vattenförlossning är möjlig om förlossningens förlopp har varit helt normalt, man förväntar sig ett normalt krystningsskede, uppföljning av fostret kan också ordnas i baljan, barnmorskan är förtrogen med hanteringen av en vattenförlossning och barnet kan omedelbart lyftas upp ur vattnet i luften.

  Ett för tidigt fött barn, ett barn som är litet eller stort med tanke på graviditetens längd, ett barn i sätesläge eller tvillingar kan dock inte födas i vatten.

  Nyckelord: Vattenförlossning

 • Jag skriker och svär ofta om jag får panik eller har ont, kan jag skrika och svära under förlossningen?

  Vissa människor är tysta under förlossningen och vissa är skrikiga till sin natur. Allt är möjligt och tillåtet under förlossningen. Andra svär och det finns också utrymme för svordomar i förlossningsrummet. Du behöver inte oroa dig för att någon ska döma dig.

  Under krystningsskedet kan föderskan instrueras att inte skrika om ljudet tar energi från krystandet. Du kan också använda din röst på ett konstruktivt sätt, till exempel genom att sjunga, och du kan öva på detta i förväg, särskilt om det är ett naturligt sätt för dig att hantera smärta.

  Nyckelord: Panik, förlust av kontroll

 • Kan min man följa med mig om jag måste genomgå kejsarsnitt?

  I de flesta fall kan även partnern eller en annan stödperson vara med under kejsarsnittet. Endast ett omedelbart kejsarsnitt eller en annan kritisk situation förhindrar partnern från att närvara, men personalen kommer att finnas där för att stödja dig. I dessa situationer sövs föderskan ofta ned och då kan ingen förutom sjukvårdspersonalen vara närvarande.

  Nyckelord: Kejsarsnitt, brådskande kejsarsnitt, omedelbart kejsarsnitt

 • Vad ska jag göra om jag inte har någon stödperson?

  En doula, dvs. en professionell stödperson för förlossning, är ett bra alternativ om du inte har någon närstående som är en lämplig stödperson, eller om du behöver eller vill ha extra stöd under förlossningen utöver din partner eller en annan stödperson. Till exempel personer med förlossningsrädsla, och ofta även andra, blir lugnare av att veta att en bekant och förstående stödperson följer med dem.

  Nyckelord: Stödperson under förlossningen

 • Kan jag röra mig under förlossningen om jag är bedövad?

  Man rekommenderar särskilt att man rör på sig under förlossningen, även under bedövning. Efter bedövningen (epidural eller spinalanestesi) måste du ligga eller halvt sitta ner i ungefär en halvtimme för att få en jämn effekt, medan personalen övervakar ditt blodtryck, som ibland kan sjunka. Sedan kan du resa dig upp och röra dig i rummet som du vill.

  Fostrets tillstånd följs upp hela tiden efter bedövningen, men det hindrar dig inte från att röra dig. Att stå upp, röra på sig och pröva olika positioner under förlossningen är bra för förlossningen.

  Nyckelord: Smärtlindring

 • Om min partner inte kan närvara vid förlossningen, kommer jag att lämnas ensam? Kan jag ta med mig någon annan till förlossningen?

  Du kan ta med dig en partner, vän, släkting eller vem du vill som stödperson under förlossningen. Du kommer i alla fall inte att vara ensam under förlossningen, eftersom du får stöd av en barnmorska under hela förlossningen.

  Nyckelord: Stödperson under förlossningen

 • Jag känner att vatten hjälper till att lindra min smärta och jag vill ligga i en balja under förlossningen, kan jag göra det?

  I de tidiga skedena av förlossningen är en balja ofta bra smärtlindring. Om du klarar dig utan bedövning och förlossningen går bra kan du stanna i baljan längre. Det får inte finnas några tecken på infektion. När man bedömer den övergripande situationen kan man ibland dra slutsatsen att en balja inte rekommenderas.

  Under öppningsskedet är det tillåtet att vistas i varmt vatten (34–37 °C), oavsett om hinnorna är intakta eller spruckna – men på ett sätt som gör det möjligt att övervaka fostrets hjärtslag regelbundet eller kontinuerligt (telemetri). Under det latenta förlossningsstadiet kan vattentemperaturen vara varm. När förlossningen fortskrider rekommenderas att vattentemperaturen sänks till cirka 35 °C.

  Om förlossningen är mycket för tidig rekommenderas inte att man är i vattnet, inte ens under öppningsskedet.

  Nyckelord: Vattenförlossning

 • Varför klipps mellangården?

  Episiotomi eller snitt utförs endast om det är nödvändigt. Om till exempel krystningsskedet pågår länge eller om barnets tillstånd kräver att förlossningen påskyndas, kan ett snitt avsevärt påskynda förlossningen för en förstföderska. Ett snitt skyddar också mot svårare bristningar när en sugkopp behövs för att hjälpa till med vården av en förstföderska eller när barnet är stort eller ligger i sätesläge.

  Nyckelord: Snitt, dvs. episiotomi

 • Jag äcklas om avföring eller urin kommer ut ofrivilligt, kan jag stoppa det?

  Avföring och andra utsöndringar är naturliga under förlossningen och det finns ingen anledning att skämmas för dem. Det kan hjälpa att tömma tarmarna (lavemang) före förlossningen. Urinblåsan töms ofta inte så bra under förlossningen, särskilt inte under bedövning. I detta fall är det lämpligt att tömma urinblåsan med en kateter före krystningsskedet. En tom urinblåsa gör det lättare att krysta och gör det också lättare för urinen att flöda oavsiktligt.

  Nyckelord: Panik, förlust av kontroll

 • Jag har alltid haft mycket kraftiga menstruationer, vad händer om jag blöder under förlossningen?

  Vid förlossningar är man alltid beredd på blödning, även om de flesta förlossningar går smidigt utan blödningsproblem. Det är därför säkrast att föda på sjukhus, där den hjälp du behöver finns nära till hands.

  Under graviditeten ökar blodvolymen och föderskan tolererar måttlig blodförlust på ett helt annat sätt än en kvinna som inte är gravid.

  Nyckelord: Blödning

 • När är det för sent för bedövning eller när är det sista tillfället att få bedövning?

  Det tar ett tag att förbereda bedövningen, så om barnet ska födas just nu så är det naturligtvis ingen idé att ge bedövning. Det finns dock ingen centimetergräns, så ibland ges bedövningen när livmodermunnen är 4 cm öppen och ibland 10 cm öppen.

  Nyckelord: Smärtlindring

 • Hur snart kan jag få epiduralbedövning?

  Det finns ingen specifik gräns för hur mycket livmodermunnen ska vara öppen för en epiduralbedövning, men situationen och behovet bedöms alltid individuellt. Det bästa för förlossningen vore att vara säker på att förlossningen är i full gång vid tidpunkten för bedövningen, men även denna rekommendation avviker man från vid behov.

  I början av förlossningen kan sammandragningarna redan vara mycket smärtsamma, men livmodermunnen har ännu inte öppnat sig ordentligt. I detta skede är det värt att i början pröva läkemedelsfria metoder för smärtlindring, som ofta hjälper. Du kan till exempel vara i vattnet, prova en TENS-maskin, zonterapi, akupunktur eller quasha. Du kan också använda smärtstillande läkemedel som tas via munnen eller som intramuskulär injektion, lustgas eller bedövning av livmoderhalsen (PCB-bedövning), som alla är säkra för barnet.

  Vissa kvinnor klarar sig bra utan bedövning, men det är inte målet. Vi har den smärtlindring som du behöver för varje skede av förlossningen.

  Nyckelord: Smärtlindring

 • Vad händer om jag inte kommer överens med min barnmorska eller om jag behandlas osakligt?

  Förlossning är en känslig samspelssituation och ibland stämmer inte kemin överens. Då kan du önska ett byte av barnmorska. Det är bra att diskutera saken lugnt och direkt, och barnmorskan bör hantera utbytet på ett sakligt sätt. Varken föderskan eller barnmorskan ska känna sig dömda i situationen.

  Nyckelord: Stödperson under förlossningen

 • Vad händer om jag vill föda utan smärtlindring? Får jag det?

  Smärtlindring erbjuds under förlossningen i enlighet med föderskans önskemål och behov. Det finns flera läkemedelsfria smärtlindringsmetoder och de rekommenderas särskilt i början av förlossningen. Det är fullt möjligt att föda barn utan smärtlindring och ingen tvingar dig att ta bedövning.

  Det är dock viktigt att inte låsa fast dig vid absoluta önskemål om smärtlindring eller andra önskemål, så att du inte blir besviken även om allt går bra i slutändan ("förlossningen gick så fort att jag inte hann få den bedövning jag hade planerat" eller "jag stod inte ut med smärtan som jag hade tänkt mig och var tvungen att ta bedövning").

  I vissa situationer kan bedövning rekommenderas mot föderskans önskemål om man tror att det kan vara till nytta, till exempel vid långvariga förlossningar eller om föderskan upplever mycket smärta och är spänd eller har högt blodtryck.

  Nyckelord: Smärtlindring

 • Vad händer om jag får panik och inte kan lyssna på instruktionerna?

  Det är inte ovanligt att få tillfällig panik under förlossningen och personalen är van och kan lugna ner dig under förlossningen om det behövs. Genom att i förväg förbereda sig inför förlossningen och behandla rädslan för förlossningen samt genom adekvat smärtlindring minskar risken för panik.

  Nyckelord: Panik, förlust av kontroll

 • Vad händer om bedövningen upphör mitt under förlossningen?

  Vid epiduralbedövning lämnas en tunn plastkateter kvar i epiduralrummet via vilken man kan administrera mer bedövningsmedel när effekten av den första dosen har avtagit, så ytterligare bedövning kan ges vid behov.

  Nyckelord: Smärtlindring

 • Vad händer om jag inte har tid för en epiduralbedövning även om jag vill ha en?

  Ibland kommer föderskan till sjukhuset i slutet av förlossningen, precis när barnet håller på att födas, och då kan man naturligtvis inte ge någon bedövning, utan börjar sköta förlossningen. Ibland går förlossningen mycket snabbt och bedövningsläkaren är inte tillgänglig omedelbart. Men du behöver inte oroa dig. Om barnet föds väldigt snabbt är smärtan också mycket kortvarigare och du kan ofta hantera den bättre. Du kan också få hjälp av andra smärtlindringsmetoder, såsom lustgas eller bäckenbottenbedövning.

  Du kan också förbereda dig på smärtan före förlossningen. Förlossningssmärtan är helt annorlunda än någon annan smärta som du har upplevt tidigare. Vanligtvis är smärta ett tecken på en vävnadsskada eller ett hot om skada. Förlossningssmärtan är annorlunda till sin natur, positiv. I öppningsskedet orsakas smärtan av att den stora livmodermuskeln arbetar och att livmodern öppnas för att barnet ska kunna födas. I krystningsskedet orsakas smärtan också av att barnet trycks mot förlossningskanalen för att födas. Förlossningssmärtan är därför inte ett tecken på farliga vävnadsskador.

  Dessutom påverkas upplevelsen av smärta ofta i hög grad av osäkerhet, dvs. oron för vad som orsakar smärtan, om det är något allvarligt. Denna oro finns inte när det gäller förlossningssmärta: när du föder behöver du inte undra varför du har ont. Detta i sig tar bort en del av smärtan. Smärtan som orsakas av sammandragningar är intermittent och under förlossningen finns det många fler stunder utan smärta mellan sammandragningarna än smärta under sammandragningarna. Av dessa skäl tolererar de flesta kvinnor förlossningssmärtan mycket bättre än vad de skulle ha trott i förväg. Förberedelser kan också hjälpa dig att hantera smärtan.

  Nyckelord: Smärtlindring

 • Jag kräks ofta lätt av smärta, vad händer om jag kräks under förlossningen och därför inte kan agera?

  En sammandragande livmoder orsakar omvälvningar i bukhålan och kräkningar är inte en ovanlig reaktion. Man talar till och med om ”fyracentskräkningar”, vilket innebär att förlossningen är i full gång när föderskan kräks.

  Illamående och kräkningar under förlossningen kan minskas med hjälp av dropp och bedövning. Vid behov kan man också ge läkemedel mot illamåendet. Om smärtstillande läkemedel gör dig illamående kan du också få läkemedel mot illamående i förväg.

  Nyckelord: Panik, förlust av kontroll

 • Är alla kejsarsnitt som görs mitt under förlossningen nödfall?

  Majoriteten av kejsarsnitten under förlossningen är brådskande, där tiden från beslutet till barnets födelse är mer än 30 minuter, ibland timmar. Operationen utförs som ett planerat kejsarsnitt. Endast 1 procent av förlossningarna slutar med omedelbart kejsarsnitt.

  Nyckelord: Kejsarsnitt, brådskande kejsarsnitt, omedelbart kejsarsnitt

 • Gör sugkoppen ont?

  Placering av sugkoppen kan kännas obekvämt i ett ögonblick, men det går snabbt över när koppen är på plats mot barnets huvud. Själva sugningen känns som ett tryck när barnets huvud tänjer mellangården. Ofta har du krystat en längre tid före sugkoppen, och då påskyndar sugkoppen förlossningen och får dig att känna dig bättre.

  Nyckelord: Sugkopp

 • Gör det ont att klippa mellangården?

  Mellangården bedövas innan den klipps. Vävnaden är uttänjd i detta skede och känslan är redan reducerad även utan bedövning. Att klippa mellangården gör inte ont, utan underlättar ofta slutet på krystningsskedet.

  Nyckelord: Snitt, dvs. episiotomi

 • Jag önskar att mellangården inte klipps. Kommer min önskan att bli hörd?

  Dina önskemål kommer att beaktas, men om ett snitt anses nödvändig kommer du att informeras och få skälen till varför den är nödvändig. Om det till exempel kan hjälpa barnet att födas snabbare i en situation där det är bråttom att få ut barnet på ett säkert sätt, har föderskan ofta inga invändningar mot en episiotomi. Om du efter motiveringarna fortfarande vägrar att mellangården klipps, respekteras ditt beslut och mellangården klipps inte mot din vilja.

  Nyckelord: Snitt, dvs. episiotomi

 • Kan man vägra en sugkopp?

  En sugkopp används aldrig i onödan. I en situation där fostret lider nöd är det viktigt att barnet föds snabbt och då kan du inte vägra. Barnet är ändå på väg att födas och det är inte värt att avstå från sugkoppen och äventyra barnets hälsa och säkerhet.

  Om det däremot är fråga om ett långt krystningsskede utan att fostret är i fara, finns det ofta ett behov av att överväga hur man bäst ska gå vidare. Särskilt om barnets huvud fortfarande är högt kan ett kejsarsnitt vara ett alternativ till en sugkopp, och föderskans åsikt kommer att höras. När det gäller riskerna för mamman är en sugkoppsförlossning naturligtvis ett mycket mindre ingrepp än ett kejsarsnitt.

  Nyckelord: Sugkopp

 • Min väninna blödde över 5 liter under förlossningen, vad händer om samma sak händer mig?

  Mycket kraftiga blödningar under förlossningen är sällsynta. En blödning uppstår ofta inte i ett ögonblick och personalen är skicklig på att identifiera och behandla orsaken till blödningen. Orsaken behandlas och det blod som har läckt ut ersätts med tillgängliga blodprodukter.

  Nyckelord: Blödning