Gå till sidans innehåll

Screening av nyfödda

TSH-, VasSeu1- och OAE-screening.

TSH ur navelblod

Ett TSH-prov, som visar sköldkörtelns funktion, tas ur navelblodet på alla nyfödda för att utesluta medfödd underfunktion i sköldkörteln. Obehandlad medfödd underfunktion i sköldkörteln orsakar svår tillväxtstörning och bestående utvecklingsstörning. Det här kan hindras med tidig hormonersättningsbehandling. Eftersom det är mycket svårt att se sjukdomen hos nyfödda, screenas alla nyfödda i Finland med prov ur navelblodet.

Screeningblodprov på nyfödda (VasSeu)

Screeningblodprover från hälen på nyfödda används för att screena medfödda ämnesomsättnings- och immunbristsjukdomar, som är sällsynta och ärftliga. Sjukdomarna uppträder vanligtvis i tidig spädbarnsålder.

De flesta barn med dessa sällsynta sjukdomar verkar helt friska som nyfödda. Om de inte behandlas kan sjukdomarna dock leda till allvarliga funktionsnedsättningar eller till och med till döden. Det är viktigt att inleda rätt behandling så tidigt som möjligt för att minimera de skador som sjukdomen orsakar.

Med ett screeningblodprov från nyfödda kan man upptäcka vissa medfödda metaboliska sjukdomar och immunbristsjukdomar. I Finland erbjuds screening till alla nyfödda barn. Utan screening är det svårt att identifiera dessa sjukdomar i ett tidigt skede. Föräldrarna ombeds om samtycke till screeningen.

Mer information om ämnet:

Hörselscreening av nyfödda (OAE)

Screeningen syftar till att tidigt upptäcka barn med nedsatt hörsel så att deras vård kan inledas i tid och den bästa möjliga utvecklingen kan garanteras. Om det ena örat hör, räcker det för social hörsel och talinlärning.

Alla nyfödda undersöks för otoakustisk emission (OAE) i båda öronen. Om barnet inte får godkänt i OAE-undersökningen av någondera örat, kontrolleras undersökningen på nytt på det egna förlossningssjukhusets BB-avdelning, barnpoliklinik eller barnmorskans mottagning på sjukhuset vid lämplig tidpunkt inom cirka två veckor.

Om barnet inte får godkänt i upprepade OAE-hörselundersökningar av någondera örat som görs i goda förhållanden, skriver barnläkaren en remiss senast vid tre månaders ålder till hörcentralen för barn.

Uppdaterad 26.11.2020