Gå till sidans innehåll

Socialt stöd i samband med fosterdöd

Socialarbetaren vid förlossningssjukhuset hjälper föräldrarna med råd, anvisningar och stödsamtal kring fosterdöden.

I fråga om ett barn som föds dött bestäms den sociala tryggheten enligt graviditetens längd. Rätt till graviditets- och föräldrapenning har du när graviditeten har varat 154 dagar (22 veckor). Moderskapsunderstöd har familjen ofta redan ansökt om eller fått innan barnets död konstateras, och i sådana fall behöver moderskapsunderstödet inte returneras.

Detaljerad information om FPA:s sociala förmåner i samband med fosterdöd finns på FPA:s webbplats.

Familjen betalar i regel själv begravningskostnaderna. Det finns inget egentligt begravningsbidrag, men man kan hos socialväsendet ansöka om och under vissa villkor beviljas utkomststöd för begravningskostnader. Villkoren gäller den sökandes och familjen ekonomiska helhetsläge och/eller övervägande av behovet i det specifika fallet, liksom vid beviljande av utkomststöd i övrigt. Kommunens socialväsende kan ha samarbetsavtal med vissa serviceleverantörer (begravningsbyråer) till vilka familjer som ansöker om utkomststöd kan vända sig. Vid ansökan om förebyggande utkomststöd, som kräver övervägande av socialarbetare, ska man reservera tid för en personlig träff med en socialarbetare i stället för att bara fylla i en skriftlig ansökan. I vissa fall går det också att höra sig för om stöd för begravningsarrangemangen och -kostnaderna till exempel hos församlingens diakoniarbetare.

Om man inte har återhämtat sig psykiskt och arbets- och funktionsförmågan som det egna lönearbetet kräver inte har återställts på förväntat sätt under perioden med graviditets- eller föräldradagpenningen, ska föräldrarna vända sig till företagshälsovården. Via den är det möjligt att vid behov fortsätta rehabiliteringstiden med A-intyg från läkaren och ansöka om FPA:s sjukdagpenning och/eller i vissa situationer partiell sjukdagpenning. Företagshälsovården kan också hjälpa den anställda att få psykologiskt stöd som eventuellt behövs eller till exempel att göra arrangemang för en lättare arbetsbörda en viss tid i samarbete med arbetsgivaren.

Vid behov får man också personlig telefonrådgivning på FPA:s servicenummer för olika teman. FPA:s kunder kan också reservera en personlig besökstid till FPA:s tjänsteman.

Uppdaterad 26.5.2023