Gå till sidans innehåll

Hjälp vid förlossningsrädsla

Det är bäst att modigt tala om sin förlossningsrädsla på rådgivningen.

Hälsovårdaren på rådgivningen är van att diskutera saken. Hen går tillsammans med dig igenom dina tankar kring förlossningen och ger information som du behöver när du funderar på förlossningen och dig själv som föderska. Vid behov skriver hälsovårdaren en remiss till en mottagning för förlossningsrädsla.

Förlossningsrädsla har länge behandlats på rådgivningarna och förlossningssjukhusen runt om i Finland. Förlossningsrädsla behandlas med avslappningsövningar, gruppterapi och samtal med sjukskötare, barnmorska och läkare.

Vid behandlingen av förlossningsrädsla hjälper hälsovårdare, barnmorskan, läkaren och psykologen dig att fundera över sådant som hör ihop med förlossningen. Ingen tvingas eller pressas till någonting. Behandlingens syfte är att hjälpa dig att förbereda dig inför förlossningen, minska din rädsla och öka din tro på dig själv som föderska. På så sätt hjälper man dig att få en positiv förlossningserfarenhet oavsett förlossningssätt. Dessutom syftar behandlingen av förlossningsrädsla till att garantera god vård och rätt stöd under förlossningen. Det lönar sig alltid att behandla förlossningsrädsla.

Förlossningsrädsla kan behandlas i olika grupper. Vissa grupper träffas en gång, andra flera gånger. Grupperna innehåller ofta vägledda diskussioner om ett specifikt ämne, avslappningsövningar och ett besök på ett förlossningssjukhus. Man behöver inte tala om sin personliga bakgrund eller sina erfarenheter i gruppen. Gruppernas verksamhet varierar på olika håll i landet. Bäst information om grupper får du på din egen rådgivning.

På mottagningen för förlossningsrädsla kan du träffa en barnmorska eller en läkare. Besöken planeras utifrån dina individuella behov. Grunderna för förlossningsrädslan gås igenom och diskuteras. I samtalen funderar ni tillsammans över önskemål inför den kommande förlossningen. Dessa antecknas i dina patientdokument så att alla som sköter din förlossning vet hur de bäst kan hjälpa just dig under förlossningen. Utifrån från informationen som du får är det lättare för dig att förbereda dig på förlossningen.

Uppdaterad 29.10.2020