Gå till sidans innehåll

Att återhämta sig mentalt efter en abort

För vissa kvinnor kan det vara mycket tungt att återhämta sig mentalt efter en abort.

Det går att få hjälp och stöd via hälsocentralen, mentalbyrån, församlingen eller krishjälpen. Kommunernas krisjourer är öppna dygnet runt för akuta situationer.

Kvinnan kan ännu långt efteråt gå och grubbla på orsakerna som påverkat abortbeslutet. Alla känslor är tillåtna, och det är bra att diskutera dem med någon närstående eller söka professionell samtalshjälp för att bearbeta dem. Ofta bidrar vetskapen om att det finns hjälp att få och att man kan tala om saken till att det blir lättare att återgå till ett så normalt liv som möjligt. Man kan be om samtalshjälp på abortsjukhuset, hälsocentralen och företags- eller studenthälsovården också senare efter aborten.

Nyttiga kontakter och litteratur

Tyttöjen Talo tfn 0400 877442

Sexpo tfn 050 539 6544

Litteratur:

  • Kauranen, Viveka 2011: Abortti ja siitä selviytyminen (Abort och hur man överlever den, på finska). Art House.

Uppdaterad 16.11.2020