Gå till sidans innehåll

Om förhöjt blodtryck under graviditeten

Cirka 3–8 procent av de blivande mammorna har högt blodtryck under graviditeten.

Förhöjt blodtryck kan påverka moderkakans blodcirkulation och försvaga moderkakans funktion.

Blodtrycket är förhöjt om det övre (systoliska) trycket är minst 140 eller det undre (diastoliska) trycket är minst 90 millimeter kvicksilver (mmHg), eller om övertrycket stiger minst 30 mmHg eller undertrycket stiger minst 15 mmHg från nivån vid graviditetens början.

Om blodtrycket är förhöjt redan före graviditeten eller det konstateras vara förhöjt före graviditetsvecka 20, är det fråga om så kallad essentiell, dvs. kronisk, blodtryckssjukdom. Om blodtrycket stiger efter graviditetsvecka 20 sammanhänger förhöjningen med graviditeten.

Högt blodtryck är förknippat med en ökad risk att utveckla preeklampsi, det vill säga graviditetsrelaterad hypertoni (även känd som havandeskapsförgiftning). Det senare åtföljs vanligen av protein i urinet och symtom som huvudvärk, smärta i övre delen av magen och illamående.

Blodtrycket mäts vid varje besök på rådgivningen och urinen undersöks för eventuellt protein och socker. Tidig upptäckt av preeklampsi är också ett av de viktigaste syftena med uppföljningen på mödrarådgivningen. Blodtrycket kan kontrolleras också med mätning hemma, och det ger vanligen ett mer tillförlitligt resultat, eftersom man kanske inte spänner sig på samma sätt för blodtrycksmätningen som på mottagningen. Blodtrycksmätaren som man använder hemma ska vara av bra kvalitet och avsedd för överarmen. Det är bra att kontrollera mätarens funktion under ett besök på rådgivningen.

Uppdaterad 29.10.2020