Gå till sidans innehåll

Olika typer av urininkontinens

Urininkontinens kan indelas i tre huvudtyper: ansträngnings-, trängnings- och blandinkontinens. Behandlingsformen beror på typen av läckage.

Ansträngningsinkontinens beror på att tillslutningen av urinröret är försvagat. När trycket i bukhålan ökar sluts urinröret normalt mot stödet från muskler och bindväv i bäckenbotten. Om stödet försvagas sluts inte urinröret helt och det läcker typiskt ut en droppe eller en skvätt urin så länge trycket i bukhålan är förhöjt. Vid ansträngningsinkontinens känner man sig inte kissnödig.

Typiska situationer för ansträngningsläckage är när man hostar, nyser, skrattar, hoppar eller springer.

Trängningsinkontinens eller överaktiv blåsa är ett tillstånd där blåsmuskeln dras samman fastän det bara finns lite urin i blåsan. Sammandragningarna i blåsan upplevs som behov att kissa och sammandragningen kan också leda till att blåsan töms delvis eller helt.

En överaktiv blåsa kan ibland vara så att säga självlärd, alltså blåsan har vant sig vid att tömmas ofta. Det kan också hända att den utlösande faktorn inte hittas. Förutom åldern kan många sjukdomar och åkommor utsätta för trängningsläckage, såsom sjukdomar som påverkar hjärnan eller trycker på ryggmärgskanalen, diabetes, framfall, övervikt och rökning.

Blandinkontinens är en kombination av ansträngnings- och trängningsinkontinens och kan uppvisa symtom av båda. Urin läcker både vid ansträngning och trängning. Vid läkarundersökningen försöker man utreda vilkendera av läckagetyperna är dominerande.

Ovanliga former av urininkontinens är överrinningsinkontinens, fistlar och upplagringssjukdom. Vid överrinningsinkontinens är urinblåsans tömning störd så att den innehåller rikligt med resturin, varvid urinen som övergår blåsans kapacitet läcker ut.

Uppdaterad 21.10.2020