Gå till sidans innehåll

Konservativ behandling av framfall

Framfall kan behandlas konservativt, till exempel genom att behandla slemhinnorna, med ring eller kub, fysioterapi eller livsstilsförändringar.

Torra slemhinnor, framför allt efter klimakteriets början, kan öka den obehagliga känslan som ett framfall orsakar. Man kan i regel börja lokal behandling utan att besöka läkare. Undantag utgörs av kvinnor som har haft bröstcancer, de ska alltid konsultera läkare innan de börjar med behandlingen. Det rekommenderas att preparaten används två gånger i veckan.

Lokala östrogenpreparat:

  • salvor

  • vagitorier

  • vaginalring: byts med tre månaders mellanrum, ofta av läkare.

Prolapsring

Läkaren kan placera en prolapsring i slidan som lyfter upp framfallet. Prolapsringen är tillverkad av flexibelt material och den är bekväm att använda (ringen känns inte alls när den är korrekt insatt). Prolapsringar finns i olika storlekar, läkaren bedömer den lämpliga storleken. Ringen byts mot en ny med 3–6 månaders mellanrum på läkarmottagningen. Samtidigt med ringen används också lokalt östrogenpreparat för att hålla slemhinnorna friska. Långvarig behandling med prolapsring är lösningen i synnerhet om det finns förhöjd risk vid operation.

Prolapskub

En prolapskub som lyfter upp framfallet kan placeras i slidan. En läkare bedömer den lämpliga storleken på prolapskuben. Men i motsats till prolapsringen sätter man själv in och tar ut kuben dagligen och rengör den med vatten. Samma kub kan användas i ett år. Samtidigt med kuben ska man använda lokalt östrogenpreparat för att hålla slemhinnorna friska.

Bantning

En eventuell övervikt både ökar risken för framfall och förvärrar symtomen som ett framfall orsakar. Med tanke på ett framfall har viktminskning både en förebyggande och en vårdande inverkan. Därtill minskar övervikt effekten av en operativ behandling och kan till och med vara ett hinder för att genomföra en operation.

Rökning

Rökning försämrar slemhinnornas skick genom att försämra blodcirkulationen. Därtill medför rökning en större risk för komplikationer till exempel vid operativ behandling.

Framfall kan uppstå på grund av att stödstrukturerna i bäckenbotten försvagas. Symtomen kan behandlas kirurgiskt, men det är också möjligt att lindra symtomen genom att träna bäckenbottenmuskulaturen. I denna guide sammanställs fysioterapeutens anvisningar för att rehabilitera framfall.

Uppdaterad 22.10.2020