Gå till sidans innehåll

Cytostatikabehandling vid äggstockscancer

Cytostatikabehandlingen vid äggstockscancer är vanligtvis en kombination av två läkemedel.

Äggstockscancer behandlas i regel genom en kombinerad behandling med två olika läkemedel, ett taxanderivat och ett platinaderivat. De taxanderivat som används mest är paklitaxel eller docetaxel, och det platinaderivat som används mest är karboplatin. Om sjukdom hittas utanför bukhålan eller om det kvarstår mycket tumörrester i bukhålan efter operationen tillsätter man bevacizumab som hämmar nybildning av blodkärl. Bevacizumabbehandlingen fortsätts som så kallad underhållsbehandling även efter att cytostatikabehandlingen har avslutats. Underhållsbehandlingen ges var tredje vecka under 15 månaders tid och avsikten med denna är att förebygga återfall.

Om en patient med avancerad äggstockscancer konstateras ha en mutation i BRCA-generna i tumören eller blodet behandlas äggstockscancern med PARP-hämmare som underhållsbehandling efter cytostatikabehandlingen, förutsatt att terapiresponsen bibehålls under cytostatikabehandlingen. I första linjen är den vanligaste användningstiden för PARP-hämmare två år. I väldefinierade fall kan behandling med PARP-hämmare kombineras med bevacizumabbehandling.

Uppdaterad 22.3.2022