Gå till sidans innehåll

Om äggstockscancer

Epitelial äggstockscancer anses för närvarande ha sitt ursprung främst i celler i slutet av äggledaren, och oavsett om den har sitt ursprung i äggstocken, äggledarens fimbrier eller bukhinnan är behandlingsprinciperna likartade.

Organen vid livmoderns sidor, dvs. äggstocken och äggsledaren

Största delen (90 procent) av tumörerna är så kallade epiteliala cancertumörer. Epitelial äggstockscancer delas in i flera subtyper, varav den vanligaste är den dåligt differentierade serösa subtypen, som kan uppträda kliniskt som cancer i äggstockarna, äggledarna eller bukhinnan. Dessa cancerformer utgör en enda biologisk helhet och behandlas på samma sätt. Begreppet ”äggstockscancer” omfattar denna grupp av sjukdomar. En liten andel (10 procent) av tumörerna har sitt ursprung i äggstockarnas stödvävnad eller germinalceller (icke-epitelial äggstockscancer).

I Finland insjuknar cirka 550 kvinnor i äggstockscancer varje år. Femårsöverlevnaden har legat över 40 procent under 2000-talet. Den genomsnittliga åldern för insjuknande i epitelial äggstockscancer är vanligtvis över 60 år. Den mer sällsynta, icke-epiteliala formen av äggstockscancer kan utvecklas i mycket ung ålder, även hos kvinnor under 20 år.

Uppdaterad 22.3.2022