Gå till sidans innehåll

Förberedelser inför kolposkopi

Kolposkopi är undersökning av livmodermunnen och syftet med den är att ge närmare information om avvikande celler som upptäckts i ett cellprov samt om ett eventuellt behandlingsbehov. För kolposkopi behövs en remiss.

Kolposkopi är ett ingrepp som långt motsvarar en vanlig gynekologisk undersökning och cellprovtagning, men eventuella förändringsområden undersöks noggrannare med ett specialmikroskop och starkt ljus. Mikroskopet förs inte in i slidan, utan stannar utanför och genom det ser läkaren området mångfalt förstorat.

Grunder för remiss till kolposkopiundersökning

  • Yttre kondylom

  • Kvisslor eller knölar på yttre könsorganen

  • Eksem på de yttre könsorganen och i slidan, t.ex. lichen ruber planus eller lichen sclerosus (vitfläckssjuka)

  • Blödning efter samlag, mellanblödningar, blödning efter klimakteriet

  • Avvikande utseende på livmodermunnen, till exempel en polyp, dvs. vävnadstillväxt i livmoderhalsens slemhinna

Före undersökningen

På mottagningen finns alltid en läkare specialiserad på kolposkopi och en egenskötare som båda ger dig stöd och talar om för dig vad som händer. På undervisningssjukhus kan det ibland också finnas t.ex. en specialiserande läkare, en läkarkandidat eller en sjukskötarstuderande på plats. Personalen har lång erfarenhet av kolposkopi och förstår att de flesta patienter är oroade över situationen eller ängsliga inför undersökningen. Du kan när som helst under undersökningen be om att få mera information eller berätta vad som oroar dig.

Före undersökningen är det bra att äta och dricka normalt, för lågt blodsocker i kombination med att du spänner dig kan göra att du känner dig svag. Om du är rädd för att undersökningen ska göra ont, kan du om du vill 1–2 timmar före undersökningen ta smärtstillande läkemedel (t.ex. 1 g paracetamol och/eller 600 mg ibuprofen), men det är inte nödvändigt.

Före undersökningen går läkaren igenom bakgrundsinformationen tillsammans med dig. Det är mycket viktigt att du själv vet vilka tidigare cellförändringar du eventuellt har haft och vilka vävnadsförändringsbehandlingar du genomgått, för exempelvis tidigare papa-prov som tagits i en annan stad eller vid masscreeningar syns inte i sjukhusens datasystem. Det är också viktigt att veta vilka könssjukdomar du eventuellt har haft.

Vid undersökningen används en svag ättikslösning som kan ge tillfällig, ofarlig sveda speciellt på irriterade slemhinnor. Därför lönar det sig att låta bli att raka underlivet i ungefär en vecka före undersökningen.

Uppdaterad 20.10.2020