Gå till sidans innehåll

Andra behandlingsformer vid vulvacancer

Strålbehandling och cytostatikabehandling kan användas både för sig och kombinerade. I det sistnämnda fallet talar man om radiokemoterapi. Vid behandling av återfall bestäms behandlingsriktlinjerna från fall till fall.

Strålbehandling

Extern strålbehandling eller numera allt oftare radiokemoterapi, dvs. strålbehandling som effektiveras med cytostatika, ges i de yttre könsorganens och ljumskveckens område efter operationen, om man upptäcker lymfkörtelmetastaser i ljumskvecken eller om marginalen med frisk vävnad som åstadkommits vid operationen saknas eller är mycket liten. Strålbehandling används även i situationer där man anser att en kirurgisk behandling inte är möjlig eller om tumören återkommer och strålbehandling inte har använts efter den kirurgiska behandlingen. Extern strålbehandling kan också vid behov kompletteras med strålbehandling inom vävnaden.

Cytostatikabehandling

Cytostatika är en av de vanligaste läkemedelsgrupperna för behandling av cancer.Cytostatika har bara liten effekt vid vulvacancer. Cytostatika kommer på fråga endast om sjukdomen recidiverar eller i en situation där andra behandlingsformer inte är användbara på grund av en omfattande spridning (fjärrmetastasering). Ibland kan cytostatikabehandling användas för att förminska tumören före den kirurgiska behandlingen.

Uppdaterad 22.3.2022