Gå till sidans innehåll

Fertilitetsbevarande behandling av livmodercancer

För kvinnor som inte har fött barn är behandling som bevarar livmodern endast möjligt i noggrant bedömda situationer.

För unga kvinnor med livmodercancer av typ I med låg risk, som inte har fött barn och som önskar bli gravida, kan man överväga en fertilitetsbevarande behandling. Det bör dock observeras att en fertilitetsbevarande behandling av livmodercancer inte är standardbehandlingen.

Beslutet om behandling fattas alltid av den gynekologiska onkologen. Diagnosen ska bekräftas av en patolog som är specialiserad på gynekologisk patologi. Patienten ska undersökas på en barnlöshetspoliklinik före och efter den fertilitetsbevarande behandlingen.

Diagnosen och sjukdomens lokala spridning verifieras med hysteroskopi, skrapning och magnetröntgenundersökning av bäckenet. En fertilitetsbevarande behandling kräver noggrann uppföljning och upprepade undersökningar. Man måste vara medveten om att en hysterektomi så småningom kommer att bli nödvändig om behandlingen misslyckas och/eller om man inte vill ha flera barn.

Fertilitetsbevarande behandling innebär användning av en hormonspiral och progesteronpiller som tas via munnen. Terapiresponsen bedöms efter 3–4 respektive 6 månader med hjälp av hysteroskopi, vävnadsprov och avbildning. Vid fullständig terapirespons rekommenderas graviditet inom sex månader. Om ingen respons uppnås behandlas cancern med standardkirurgiska metoder. Efter en förlossning rekommenderas borttagande av livmodern, äggledare och äggstockar.

Uppdaterad 22.3.2022