Gå till sidans innehåll

Parrelationen

Parrelationen är en av de viktigaste människorelationerna i vårt liv. Om parrelationen mår bra, ökar vårt mentala välbefinnande och det avspeglas också på vår närmaste omgivning. Det lönar sig att vårda sin parrelation.

En parrelation genomgår olika faser. Början brukar kännetecknas av förälskelse, starkt intresse eller till och hänförelse. I det här skedet framstår partnern i ett starkt positivt ljus. Förälskelsen följs av en självständighetsfas, som är möjlig bara i ett engagerat förhållande.

I självständighetsfasen letar man efter gränser för att vara tillsammans och ifrån varandra. I det här skedet inser man ofta att partnern kanske inte var precis den man till en början trodde hen var. Den sista fasen kan kallas kärleksfasen. Den handlar om att verkligen möta och acceptera sig själv och den andra. Förutsättningen för att kunna älska en annan är man först kan älska sig själv.

Tips för en bra parrelation

  • Var inte för dominerande.

  • Respektera din partners attityder, värderingar och livsstil.

  • Stötta din partners självkänsla och självförtroende; var inte tanklös. Ta hänsyn till din partner i ord och handlingar.

  • Tala ärligt men vänligt om vad du känner – sura inte utan att säga ett ord.

  • Var trogen och lojal. Svik inte din partners förtroende.

  • Var rättvis. Försök inte utnyttja din partner.

  • Visa att du bryr dig. Visa ömhet i vardagen.

  • Acceptera din partners nära människorelationer, vänner, hobbyer och en rimlig mängd egen tid.

(Baxter 1986; i Miller m.fl. 2007 samt Befolkningsförbundets experter)

Du kan läsa mer om förälskelsens olika faser och hur man vårdar en parrelation på Befolkningsförbundets webbplats.