Gå till sidans innehåll

Om gynekologiskt cellprov (papa-prov)

Cellprov eller papa-prov tas för att hitta cellförändringar i livmoderhalsen orsakade av humant papillomvirus. Provet är den vanligaste metoden för screening av livmoderhalscancer.

Gynekologiskt cellprov kallas ofta papa-prov och det används för att hitta cellförändringar i livmoderhalsen orsakade av humant papillomvirus, HPV. Cellprov, dvs. papa-prov, är för närvarande den vanligaste metoden för screening av livmoderhalscancer.

I Finland är kommunerna förpliktade att arrangera masscreening av kvinnor enligt åldersgrupp. Kommunerna skickar uppgifterna från sina genomförda screeningar till THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) register för statistikföring.

Cellprovet är i sig bara en riktgivande grund för eventuella diagnoser som görs utgående från fortsatta undersökningar. Avsikten är att upptäcka förändringarna i ett så tidigt skede som möjligt, så det lönar sig i synnerhet för dem som kallas till masscreeningen att utnyttja möjligheten till ett avgiftsfritt test.

Uppdaterad 20.10.2020