Gå till sidans innehåll

Riskfaktorer för vulvacancer

Risken för vulvacancer ökar med åldern. Också rökning, hudsjukdomar i de yttre könsorganen såsom vitfläckssjuka och en HPV-infektion i genitalieområdet ökar risken.

Åldrandet är en riskfaktor för vulvacancer, precis som för många andra cancerformer. Över 80 procent av vulvacancerdiagnoserna gäller patienter över 60 år. Befolkningens åldrande ökar antalet cancerfall, men de mekanismer som leder till en ökad risk med åldern är ändå i huvudsak okända.

Det har fastställts att rökning och i synnerhet rökning samtidigt med en HPV-infektion ökar risken för vulvacancer.

Andra tillstånd som ökar risken för vulvacancer är olika hudsjukdomar i de yttre könsorganen; dystrofier, vulviter och i synnerhet vitfläckssjuka (LS, lichen sclerosus). Vitfläckssjuka är beroende på undersökningarna förknippad med en cancerrisk på 1–5 procent.

I de yttre könsorganens område förekommer även så kallade förstadier till cancer, varav en del har ett samband med en HPV-infektion och en del med hudsjukdomar såsom vitfläckssjuka. Diagnostisering, behandling och uppföljning av dessa tillstånd ska ske vid en enhet för kvinnosjukdomar.

Uppdaterad 22.3.2022