Gå till sidans innehåll

Eventuella biverkningar av bedövningsmedel som används vid lindring av förlossningssmärta

Bedövningsmedel som används för att behandla förlossningssmärta kan också ge biverkningar.

  • Bedövning vidgar blodkärlen och orsakar ett tillfälligt blodtrycksfall som förhindras med intravenös vätskebehandling (och ibland behandlas med läkemedel).

  • Bedövning kan orsaka ofarlig klåda eller skakningar.

  • Bedövning kan göra det tillfälligt svårt att urinera och ibland måste blåsan tömmas med en kateter.

  • Epiduralnålen kan oavsiktligt punktera membranet som omger spinalrum, vilket kan leda till huvudvärk som förvärras i upprätt läge (risken är cirka 1 på 200 bedövningar). Huvudvärken kan behandlas med läkemedel och vid behov kan en så kallad blood patch (blodlapp) sättas in.

  • Ryggsmärta är vanligt efter en förlossning och förekomsten påverkas inte av ryggbedövning (ibland kan injektionsstället vara ömt i några dagar).

  • Övergående eller långvariga nervskador (smärta/domningar) orsakade av bedövningsnålen är sällsynta (risken för övergående skador är cirka 1 på 3 000 och långvariga skador cirka 1 på 13 000 bedövningar).

  • Nervrotssymtom i samband med förlossning (oberoende av anestesi), som vanligtvis är övergående, är vanligare (cirka 1:100 –1:500 förlossningar).

Uppdaterad 2.11.2020