Gå till sidans innehåll

Livmoderhalscancer: riskfaktorer och förebyggande

En infektion orsakad av papillomvirus (HPV) är den viktigaste riskfaktorn för livmoderhalscancer. Humant papillomvirus finns i över 90 procent av tumörbiopsierna vid livmoderhalscancer.

De flesta människor smittas av papillomvirus någon gång under sitt liv, men hos merparten läker infektionen utan att orsaka förändringar. Papillomviruset sprids i huvudsak via sexuellt umgänge. Papillomvirusinfektionen behöver dock även andra faktorer som ökar risken för livmoderhalscancer. Faktorer som ökar risken är rökning, att man börjat ha samlag i ung ålder och många sexpartners.

Papillomvirusinfektioner kan förebyggas med HPV-vaccinet som har bäst effekt när vaccinet tas innan man börjar ha samlag. HPV-vaccinet ingår idag i det nationella vaccinationsprogrammet och ges till flickor i årskurs 6. Också regelbundna papa-prov skyddar mot livmoderhalscancer. Genom befolkningsbaserad screening kan man förebygga över 80 procent av livmoderhalscancerfallen och dödsfallen till följd av sjukdomen. Genom att behandla de cellförändringar som upptäcks i ett papa-prov kan man i 95–99 procent av fallen förhindra att förstadieförändringarna utvecklas till livmoderhalscancer. I screeningen kan man använda papa-prov eller bestämning av högriskpapillomvirus (hrHPV-typning). Högriskpapillomvirus är starkt associerade med skivepitelcancer och dess förstadier.

Uppdaterad 22.3.2022