Gå till sidans innehåll

Skivepitelförändringar hos kvinnor

Vävnadsförändringarna inledas i olika grader från lätta till svåra.

Lätt (LSIL dvs. low-grade squamous intraepithelial lesion)

Lätta vävnadsförändringar behandlas oftast inte, utan man följer upp dem, eftersom det är känt att de orsakas av HPV-infektion, vilken i sin tur läker av sig själv. Ofta visar biopsisvaret en lätt vävnadsförändring orsakad av HP-virus, som beskrivs med termen LSIL. Dessa förändringar följs vanligen upp med papa- eller HPV-test eller kolposkopi, och om förändringen inte läks under en ungefär två års uppföljning, övervägs behandling.

Svår (HSIL dvs. high-grade squamous intraepithelial lesion)

Vanligen behandlas HSIL-förändringar, men också av dessa är så många som 40–70 procent övergående HPV-infektioner. HSIL-förändringarna indelas i mellansvåra och svåra förstadieförändringar. Spontan läkning är vanligare hos unga patienter, och därför kan förändringar hos personer under 30 år bara följas upp. Endast förändringar på CIN3-nivå behandlas alltid.

Uppdaterad 21.10.2020