Gå till sidans innehåll

Sexualitet i parrelationen

I bästa fall är sexualiteten i parrelationen en energikälla som för partnerna nära varandra och förstärker relationen.

Sexualiteten hjälper att slappna av och känna närhet som skapar intimitet och bidrar till att bygga upp tillgivenheten mellan partnerna. Genom det sexuella umgänget ställer man många frågor, bland annat: Älskar du mig? Är jag viktig och unik för dig? Individuella skillnader kräver att partnerna har vilja, kompromisser, flexibilitet och metoder för att lösa skillnaderna på ett positivt sätt. Båda måste kunna uppleva att just jag kan reglera den närhet, intimitet och det sexualliv som passar mig.

Ansvar för det egna sexlivet är det första steget mot att älska med en annan.

Den sexuella lusten varierar enligt livssituation. Vid kriser är sexlivet givetvis annorlunda än under lugnare perioder. Det är helt normalt att sexlivet ibland är mer och ibland mindre tillfredsställande. Sexualitet är ett känsligt område och problem i parrelationen avspeglas ofta först på sexualiteten.

Närhet, intimitet och sexuallivet är aspekter i en parrelationen som båda partnerna bär ansvar för. Båda ska satsa på att få sexrelationen att fungera, upprätthålla den och uttrycka hur viktig den är. Framför allt ska båda kunna uttrycka sina egna behov och våga be den andra flera gånger om sådant som man själv njuter av. För att sexualiteten i din parrelation ska vara tillfredsställande, måste du lära känna dig själv. Du vet vad du tycker om och kan också tala om det högt för din partner. Du kan behöva hjälp för att kunna göra det. Läs följande sidor som kan ge dig träning i dessa saker:

Var närvarande i parrelationen. Parrelationen är den plats där man kan vila utan några som helst prestationskrav. En fungerande sexualitet i parrelationen kräver dock att paret tillbringar tillräckligt lång tid tillsammans, exempelvis en dag eller ett veckoslut, för att känslorna för den andra ska hinna stiga upp till ytan efter vardagens stök. Vardagen i en barnfamilj eller för ett jäktat par är hektisk och då kan det vara svårt att vara genuint närvarande. Prestationskrav, effektivitet och förväntningar hindrar att man verkligen är närvarande och separerar oss från oss själva och vår partner. I ett nära, intimt förhållande måste man få dela med sig av sina tankar, föreställningar, känslor och behov. Man måste dessutom kunna uppleva att parets sexuella beteende är tillåtet och accepterat. Om man bara fokuserar på hur ofta man älskar, tar det udden av njutningen och den sexuella lusten och känslorna och missnöjet ökar.

Uppdaterad 4.11.2020