Gå till sidans innehåll

Problem i samband med abort

Abort är vanligen ett riskfritt ingrepp.

När graviditeten pågått i mindre än 9 veckor medför aborten inga komplikationer hos 93–98 procent av alla kvinnor, oavsett vilken metod som används. När graviditeten pågått i mindre än 12 veckor medför aborten inga komplikationer hos 88–97 procent av alla kvinnor. Hos bara 1 procent av alla kvinnor som genomgår abort konstateras graviditeten fortsätta efter ingreppet. Risken för att rester av graviditetsvävnaden blir kvar i livmodern är lika stor vid båda abortmetoderna när graviditeten varat i under 12 veckor.

När graviditeten varar över 12 veckor växer risken för en ofullständig abort och riklig blödning så att risken vid skrapning är cirka 26 procent i samband med behandling på sjukhus och 39 procent totalt sett. Graviditetsvävnaden som blir kvar i livmodern kan göra efterblödningen rikligare och förlänga dess längd samt öka infektionsrisken. En infektion som kräver antibiotikabehandling eller en misstanke om sådan förekommer hos cirka 2–11 procent av kvinnorna vid såväl medicinsk som kirurgisk abort. Vid kirurgisk abort är risken för perforation i livmodern cirka 1–4/1000 aborter.

Oavsett metod inverkar en enstaka abort inte på framtida graviditeter. Upprepade skrapningar kan dock öka risken för fästen inne i livmodern och för en fastvuxen moderkaka vid eventuella kommande graviditeter.

Uppdaterad 16.11.2020