Gå till sidans innehåll

Om det gått över en månad sedan övergreppet

Även om det har gått mer än en månad sedan händelsen kan du söka hjälp bland annat på din lokala hälsovårdscentral, familjerådgivningscentral eller kommunens sexualrådgivare.

I Finland finns det många organisationer som erbjuder stöd till offer för sexuellt våld.

Våldtäktskriscentralen Tukinainen

Våldtäktskriscentralen Tukinainen erbjuder stöd, hjälp och rådgivning till offer för sexualbrott, deras närstående och dem som arbetar med offren.

RIKU Brottsofferjouren

Brottsofferjouren (RIKU) har till uppgift att förbättra brottsoffrens, hens närståendes och vittnens ställning genom påverkan och produktion av stödtjänster. RIKU erbjuder professionell rådgivning i alla skeden av straffprocessen, ansikte mot ansikte, per telefon och online.

Tyttöjen Talo

Tyttöjen Talo hjälper flickor och unga kvinnor eller personer som funderar över sitt kön i åldern 10–29 år i olika livssituationer. Arbetet med sexuellt våld vid Helsingfors Tyttöjen Talo omfattar stödjande, stabiliserande och vägledande hjälp för flickor och unga kvinnor i åldern 13–29 som har upplevt olika former av sexuellt våld.

Poikien Talo

Arbetet med sexuellt våld vid Helsingfors Poikien Talo omfattar stödjande, stabiliserande och vägledande samtalshjälp för pojkar, unga män och personer som funderar över sin maskulinitet i åldern 13–29 år som har upplevt olika former av sexuellt våld.

Välitä! -enheten

Välitä!-enheten erbjuder krisstöd, stödgrupper och servicevägledning för offer för sexuellt våld, förövare och deras närstående.

Monika-Naiset liitto ry

Monika-Naiset liitto är en mångkulturell organisation inom socialsektorn som utvecklar och tillhandahåller specialtjänster för kvinnor och barn med invandrarbakgrund som utsatts för våld samt fungerar som expert och påverkare i frågor som rör etnisk jämlikhet och våld. Verksamheten är riksomfattande.

Förbundet för mödra- och skyddshem

En nationell barn- och familjeorganisation som hjälper barn och familjer som lever under svåra och osäkra förhållanden samt arbetar för att förebygga våld i hemmet.

Kvinnolinjen

Kvinnolinjen är till för alla kvinnor och flickor som har upplevt våld eller hot om våld och deras närstående. Kvinnolinjen betjänar per telefon och online och organiserar gruppaktiviteter. Telefontjänsten och chatten besvaras av kvinnliga volontärer som Kvinnolinjen utbildat. Tjänsterna är konfidentiella och kan kontaktas anonymt.

Nollinjen 080 005 005

Nollinjen är en nationell, avgiftsfri hjälptelefon för alla som har upplevt våld eller hot om våld i en nära relation. Utbildade och erfarna yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården lyssnar, stöder och ger råd dygnet runt, varje dag på året. Du kan prata finska, svenska eller engelska med de jourhavande. Du kan ringa tjänsten anonymt, ditt telefonnummer kommer inte att vara synligt för de jourhavande.

Miessakit rf

Projektet Väkivaltaa kokeneet miehet (Män som har upplevt våld) erbjuder hjälp till män som har upplevt psykiskt eller fysiskt våld i hemmet eller på gatan. Diskussionsstöd finns tillgängligt via telefon, e-post, enskilda möten och handledda kamratgruppsmöten. Hjälpen är konfidentiell och avgiftsfri.

Koski-projektet

Koski-projektet erbjuder samtalshjälp för personer över 16 år som har upplevt sexuellt våld eller hot om sexuellt våld och för offrens närstående. Hjälpen är gratis och det behövs ingen remiss. Om du vill kan du vara anonym.