Gå till sidans innehåll

Om partnerns roll efter babyns födelse

Ett starkt, naturligt band utvecklas mellan det nyfödda barnet och båda föräldrarna redan från början när även partnern deltar i omvårdnaden av barnet.

Traditionellt sett har pappan eller partnern setts som mammans medhjälpare, men i babyvardagen kan pappan eller partnern göra precis samma saker som mamman. Det är inte värt att bli överskuggad av mamman.

Föräldrarnas roller kompletterar varandra. När amningen tar upp en stor del av mammans tid i början blir den andra förälderns roll som babyns vårdare och vardagsansvarig ännu viktigare.

Babyns familj kan bestå av en mamma, en pappa och babyn, men också vara en familj med en ensamstående förälder eller gemensamma vårdnadshavare, en regnbågsfamilj eller en familj med föräldrar som bor på två adresser. Varje familj har sin egen arbetsfördelning och sitt eget sätt att göra saker och ting. I alla fall finns det mycket att göra för två vuxna under babyvardagen.

Pappaledigheten och föräldraledigheten är en effektiv tid att lära sig att göra allt utom att amma. Det är en bra idé att börja med pappans eller partnerns uppgifter direkt. Självförtroendet växer och rutinerna blir bekanta. Med det första barnet är båda föräldrarna på samma linje. Att ta hand om barnet är en ny sak för båda två och det kräver övning. Föräldrarna bör komma ihåg att det finns minst två sätt att göra saker och ting, och inte ett enda rätt sätt.

Saker som din partner kan hjälpa dig med

 • Krama och lek med babyn och håll babyn i din famn och i kontakt med din hud. Titta babyn i ögonen, rör vid den, skoja med den. Erbjud din baby tröst och trygghet. Varje förälder agerar som sin egen person. Uttryck, gester och tonfall är viktiga i stunder av samvaro. Relationen mellan förälder och barn skapas genom gemensamma erfarenheter.

 • Under spädbarnstiden utvecklar varje familj sina egna sätt att hantera vardagliga uppgifter. När den andra föräldern återgår till arbetet görs vardagen lättare för den hemmavarande mamman om man har färdiglagade måltider i frysen.

 • Att byta blöjor är en rutin som upprepas ofta och det finns mycket att göra för båda föräldrar. Du kan lära dig att byta blöjor på barnet på förlossningssjukhuset från och med den dag barnet föds.

 • Ge ditt barn tid redan från början. Babytiden är i allmänhet en långsam tid. En baby kräver att man lever i nuet.

 • På rådgivningen får även partnern råd och vägledning, och partnerns närvaro är viktig.

 • Partnern kan hjälpa mamman att hitta en bra amningsställning. Den andra förälderns attityd till amningen påverkar kvinnors avsikt att amma. Undersökningar har visat att den andra förälderns attityd är den viktigaste faktorn för en mammas beslut att amma. Mer information om amning:

 • Om mamman har en bröstpump kan partnern tvätta pumpens delar och nappflaskor och sedan sterilisera delarna och flaskorna och sätta ihop pumpen.

 • När det gäller att ordna festligheter, som dop eller namngivningsfester, är det viktigt att båda bidrar.

 • Om den andra föräldern sköter inköpen blir livet lättare för mamman.

 • Förutom modersmjölken behöver babyn D-vitamindroppar. Partnern kan ta hand om att ge dem till babyn.

 • Att gå runt med en barnvagn eller bära barnet i en bärsele kan vara ett naturligt sätt för partnern att bidra till omvårdnaden av barnet.

 • Medan den andra föräldern är ute med barnet får mamman vila en stund. Efter förlossningen kan det ta tid för mamman att återhämta sig. Mer information om återhämtning och rehabilitering efter förlossningen finns på följande sidor:

 • Att klä på och tvätta babyn (rengöring av ögon, navel, händer, armhålor och andra delar av kroppen) är en daglig uppgift. Vid behov kan babyn också tvättas i duschen.

Uppdaterad 2.11.2020