Gå till sidans innehåll

Faktorer som inverkar på prognosen vid livmodercancer

Från patologens prov är det viktigt att bestämma den postoperativa riskklassen, som används för att bedöma behovet av kompletterande behandlingar efter en operation av livmodercancer.

Den postoperativa stadieindelningen innefattar riskklasserna låg, medelnivå, hög medelnivå, hög och utbredd riskklass med metastaser. Prognostiska faktorer i samband med dessa riskklasser är bland annat tumörens storlek, vävnadstyp och differentieringsgrad. Dessutom fastställer man cancerns invasionsdjup i muskellagret och dess spridning i livmoderhalsen, äggstockarna eller lymfkörtlarna. En viktig prognostisk faktor är också cancercellernas förekomst i lymfkärlen och blodkärlen (= LVI, lymfovaskulär invasion).

Riskklassificeringen tar också i allt högre grad hänsyn till molekylära förändringar som kan fastställas i laboratoriet och som undersöks genom färgning och en mer detaljerad analys av genetiska förändringar (sekvensering).

Uppdaterad 22.3.2022