Gå till sidans innehåll

Urininkontinens – ett vanligt problem

Nästan hälften av alla kvinnor lider av någon grad av urininkontinens i något skede av livet, och besvären blir vanligare med högre ålder. Urininkontinens är ett i sig ofarligt besvär som dock försämrar livskvaliteten. Den kan avhjälpas med behandling.

Urininkontinensen kan var ett litet besvär som stör då och då, eller det kan vara (urin)inkontinens som har en helt invalidiserande inverkan på livet.

Mängden urin som läcker kan vara allt från några droppar (ansträngningsinkontinens) till att hela blåsan töms (trängningsinkontinens). Symtomens svårighetsgrad kan variera periodvis.

  • Var tionde kvinna lider av urinincontinens minst en gång i veckan. Nästan hälften har symtom någon gång i livet.

  • Urininkontinens är pinsamt, och det kan begränsa ens sociala liv och motionsformer.

  • Urininkontinens kan förekomma hos kvinnor i alla åldrar, av de mest varierande orsaker.

  • Det finns metoder för att behandla urininkontinens.

Hur fungerar urinblåsan?

Urinblåsans funktion när den fylls, man håller igen och urinerar, är en komplicerad process som styrs av hjärnan, ryggmärgen, blåsan och urinröret. För att allt ska fungera problemfritt krävs både en normal anatomi och innervation.

Urinen bildas i njurarna och därifrån överförs den genom urinledarna till urinblåsan. Det bildas kontinuerligt ny urin. Normalt töms blåsan med några timmars mellanrum. Blåsan är mycket flexibel, normalt rymmer urinblåsan hos vuxna kvinnor ungefär en halv liter.

När blåsan börjar fyllas, förmedlas en signal från blåsan till hjärnan och det leder till urineringsbehov. När urinblåsan töms slappnar urinblåsans slutmuskler av och urinen rinner ut genom urinröret.