Gå till sidans innehåll

Uppföljning av livmodercancer

Ungefär hälften av återfallen diagnostiseras på grundval av symtomen. Vid cancer som är begränsad till livmodern konstateras återfall hos 15 procent av patienterna. De allra flesta återfallen upptäcks inom tre år.

Frekvensen av uppföljningen beror på risken för återfall. Om det bedöms att sjukdomen har låg återfallsrisk kan patienten efter efterkontrollen flyttas till uppföljning vid symtompolikliniken för tre år.

Om återfallsrisken bedöms vara hög, sker uppföljningen på läkarmottagningen under det första året med fyra månaders mellanrum, vanligtvis var sjätte månad under det andra och tredje året, och sedan övergår man till uppföljning på symtompolikliniken, varvid patienten kan ta kontakt om avvikande symtom uppkommer. Uppföljningstiden vid sjukdomar med hög återfallsrisk är fem år.

Uppdaterad 22.3.2022