Gå till sidans innehåll

Beslut om abort

Beslutet att göra abort, det vill säga avbryta graviditeten, påverkas av många aspekter i kvinnans livssituation.

Om du blir gravid oplanerat, din livssituationen ändras efter att en önskad graviditet har börjat eller skador konstateras hos fostret, kan abort vara ett alternativ till en fortsatt graviditet. Det kan vara svårt att fatta beslutet, och det lönar sig att tänka igenom beslutet noga. Det viktiga är att beslutet är kvinnans eget. Stöd och medkänsla från närstående kan underlätta beslutsprocessen.

Påtryckningar från en partner, vänner eller föräldrar gör vanligtvis beslutet svårare, och det är möjligt att du senare ångrar ett beslut om att avbryta eller fortsätta en graviditet som fattats under påtryckningar. Ett villkorslöst stöd från partnern eller en nära vän är viktigt med tanke på att en kvinna som funderar på abort ska orka ta och leva med sitt beslut. En likgiltig attityd och överlämnande av beslutet på kvinnans ansvar kan också väcka misstanke om att partnern kanske inte är redo att dela på ansvaret som ett föräldraskap innebär. Vanligen känner man lättnad efter att det slutliga beslutet är fattat, oavsett om beslutet är att avbryta eller fortsätta graviditeten. Också efter aborten är det viktigt med stöd från närstående och stödet man får kan förstärka relationer ytterligare. Stöd i beslutsfattandet fås till exempel från Terveyskirjastos artikel:

Den som ansöker om abort har rätt att vid beslutsfattandet få information om vad aborten innebär, vilka effekter den har och vilka abortmetoder det finns samt att blir bemött sakligt av vårdpersonalen. Vårdpersonalen har inte rätt att påverka beslutet. Om det finns lagliga förutsättningar för abort måste aborten garanteras, oavsett vårdpersonalens eventuella övertygelse. Ofta får kvinnan ännu innan behandlingen inleds en sista gång frågan om hon är absolut säker på sitt beslut, eftersom aborten inte kan avbrytas riskfritt efter att medicineringen inletts.

Cirka 90 procent av aborterna sker före graviditetsvecka 12+0. 98-99 procent av aborterna görs med läkemedel. Cirka 4 procent av aborterna görs på grund av fosterskador. Verksamheten regleras av lagen om avbrytande av havandeskap. Det finns en nationell God medicinsk praxis-rekommendation om abort.

Uppdaterad 1.9.2023