Gå till sidans innehåll

Behandlingar som kompletterar operation vid livmodercancer

Behovet av kompletterande behandlingar efter operationen bedöms utifrån den postoperativa riskklassen. Detta kan innebära postoperativ strålbehandling, cytostatikabehandling eller hormonbehandling.

Strålbehandling

Vid strålbehandling kan man ge strålbehandling i slidan för att förebygga ett lokalt återfall. Då ges strålbehandlingen till slidvalvet med en hylsa till exempel i tre omgångar med en veckas mellanrum. Lokal strålbehandling har mycket lite biverkningar. Symtomen kan innefatta blödning eller flytningar från slidan, behov av att urinera oftare och diarré.

Vid högriskcancer ges strålbehandling i form av extern strålbehandling i bäckenområdet, med särskild uppmärksamhet på lymfkörtlarna. I detta fall ges strålbehandling varje vardag i fem veckor. När behandlingen fortskrider kan biverkningarna omfatta trötthet, aptitlöshet, behov av att urinera oftare och diarré.

Cytostatikabehandling

Cytostatikabehandling kan ges som sådan eller efter en extern strålbehandling. Den vanligaste kombinationsbehandlingen är paklitaxel och karboplatin var tredje vecka i sex omgångar. Biverkningarna inkluderar ofta håravfall, illamående, förstoppning och skador i det perifera nervsystemet som orsakar domningar och stickningar i fotsulorna och handflatorna.

Hormonbehandling

Om sjukdomens spridningsgrad är hög övervägs insättning av hormonbehandling om det finns hormonreceptorer i tumören. I första hand ges progesteron. Andra hormonalternativ är antiöstrogen och aromatashämmare.

Uppdaterad 22.3.2022