Gå till sidans innehåll

Symtom vid framfall

Symtomen varierar beroende på vilken typ av framfall det rör sig om.

Framfall av organen i bäckenbotten kan försämra livskvaliteten, och symtomen kan begränsa det dagliga livet, såsom att klara av arbetet eller att kunna motionera.

Symtombilden varierar beroende på vilken vävnad det är som sjunkit. Typiskt för alla framfall är en känsla av tryck som ofta är lättare på morgonen och besvärligare på kvällen på grund av att man varit upprätt under dagen. Det kan tidvis förekomma smärta i nedre delen av magen och ryggen. Framför allt vid framfall utanför slidan kan slemhinnorna irriteras och orsaka smärta och sveda. Beroende på typen av framfall kan det också orsaka problem med att urinera eller tömma tarmen. Framfall kan också leda till svårigheter att ha samlag och därmed påverka sexualiteten negativt.

När kontakta läkare?

Om framfallet orsakar symtom som försämrar livskvaliteten ska du uppsöka läkare. Med hjälp av en spegel kan du själv se och med handen känna utbuktningen vid slidmynningen. På grund av tyngdkraften är utbuktningen vanligen tydligare på kvällen. Kom dock ihåg att det är fråga om en ofarlig åkomma.

Du kan söka vård via hälsostationen eller en privat läkare. Läkaren bedömer behovet av remiss till den specialiserade sjukvården.

På läkarmottagningen

Läkaren diagnostiserar framfallet med hjälp av en gynekologisk undersökning. Kroppsställningen, tiden på dygnet (morgon eller kväll) och den eventuella ansträngningen före undersökningen påverkar framfallet och därför får patienten krysta hårt vid undersökningen för att framfallets verkliga svårighetsgrad ska kunna fastställas.

Uppdaterad 22.10.2020