Gå till sidans innehåll

Vanliga problem som upptäcks vid undersökningen av babyn före hemgången

En barnläkare undersöker alltid den nyfödda innan hemgången.

Biljud i hjärtat

Om det hos den nyfödda hörs ett biljud i hjärtat under det första dygnet efter födseln, undersöks hjärtat med ultraljud och vid behov konsulteras en kardiolog för att arrangera uppföljning.

Höftledsluxation

Ibland är höftledsgropen inte fullt utvecklad vid födseln. Då kan lårbenshuvudet förskjutas ur sitt normala läge. Höftledsluxation behandlas med skena som sätts på av en barnkirurg. Barnet får tid till barnkirurgiska polikliniken vid cirka två veckors ålder.

Testikel har inte kommit ner i pungen

Om det bara är den ena testikeln som inte kommit ner, kan läget följas upp på rådgivningen. Remiss till barnkirurg skrivs vid åtta månaders ålder, om testikeln inte då sitter på plats. Om ingendera testikeln har kommit ner, undersöks testiklarnas läge med ultraljud och vid behov tas prov för att fastställa hormonnivåerna. Därtill bedöms penisens storlek i relation till tillväxtkurvorna.

Kort tungband

Tungspetsen hos den nyfödda kan vara hjärtformad på grund av kort tungband. Kort tungband kan orsaka svårigheter med amningen. Tungbandet hos nyfödda är som en hinna och det kan klippas under tiden på BB-avdelningen om barnläkaren bedömer att det behövs.

Variga ögon

Om ögonen är väldigt variga genast efter födseln, görs en bakterieodling av varet och ögonen behandlas med antibiotikadroppar. Den vanligaste orsaken till att babyns ögon varas är trånga tårkanaler, som behandlas med att trycka på tårsäcken och rengöra ögonen. Vid behov behandlas kraftig varbildning med antibiotikadroppar. Om symtomen håller i sig upp till åtta månaders ålder, skriver rådgivningen remiss till ögonläkare.

Gulsot

Mer än hälften av friska fullgångna barn får gulsot. En del av dem behöver blå ljusterapi. Efter födseln bryts de extra röda blodkropparna från fostertiden ner, men leverns förmåga att eliminera bilirubin kan vara nedsatt och överskottet av bilirubin samlas då i huden. Behandling är tillräckligt med vätska och vid behov blå ljusbehandling. Fysiologisk gulsot är som starkast vid 3–5 dygns ålder. Bröstmjölksutlöst gulsot förekommer hos cirka 10 procent av nyfödda upp till 4–6 veckors ålder.