Gå till sidans innehåll

Behandling av urininkontinens

Behandlingsformen beror på typen av inkontinens. I motsats till vad man allmänt tror kan all urininkontinens inte behandlas med operation. Urininkontinens kan inte alltid behandlas helt.

Konservativ behandling betyder behandling utan läkemedel. Behandlingsmetoder är bland annat att ändra på dryckesvanor, påverka livsstilen, en egen och handledd förstärkning av bäckenbotten och urinblåsan samt olika hjälpmedel.

Läkemedelsbehandling används för att behandla trängnings- eller blandinkontinens.

Vid ansträngningsinkontinens används också kirurgisk behandling, om träning av bäckenbottenmusklerna eller bantning hos överviktiga inte har avhjälpt urininkontinensen tillräckligt väl. Operationen utförs alltid inom den specialiserade sjukvården.

Inkontinensring

Inkontinensringen placeras i slidan och tillsluter mekaniskt urinröret genom att trycka det mot slidväggen. Ringen hjälper vid ansträngningsinkontinens. Ringen avlägsnas varje dag. Vårdpersonalen ger råd för användningen av inkontinensring.

Träning av urinblåsan

Syftet med träningen av urinblåsan är att förlänga tiden mellan urineringarna och minska på antalet urineringar.

Genom att förlänga urineringsintervallet, försöker man lära urinblåsan att vänta längre innan tömningsbehovet uppstår. Träning av urinblåsan kräver tålamod, för en överaktiv blåsa har oftast utvecklats under en lång tid.

Syftet med medicineringen är att lugna blåsan och förhindra ofrivilliga sammandragningar i blåsan. Det är alltid en läkare som fattar beslut om att inleda läkemedelsbehandling.

TVT-/TVT-O-operation

Ansträngningsinkontinens kan behandlas effektivt med ett band som opereras in under urinröret. Trängningsinkontinens kan inte behandlas med den här metoden.

Operationen utförs vanligen under lokalbedövning på polikliniken. Ett litet snitt på cirka 1,5 centimeter görs i slidans framvägg och via det förs bandet på plats med ett specialinstrument och förs ut antingen på blygdbenet (TVT) eller via ljumsken i höjd med klitoris (TVT-O). Under operationen fylls urinblåsan och patienten hostar för att rätt spänning på bandet ska kunna ställas in.

För att en operation ska kunna göras måste urinblåsan vara tillräckligt rymlig (över 3 deciliter) och tömmas tillräckligt väl. För att behandlingen ska vara effektiv är viktbegränsningen BMI < 35. Vid blandinkontinens är effekten sämre än vid ansträngningsinkontinens och operationen kan till och med försämra trängningsinkontinens.

Efter operationen är patienten sjukskriven i fem dygn. Typiska komplikationer efter operationen är urinvägsinfektion och infektion i operationssåret. I sällsynta fall kan det krävas att en kateter sätts in tills den normala urineringen fungerar igen.

Uppdaterad 21.10.2020