Gå till sidans innehåll

Avslappning och förberedelser inför förlossningen

Du kan förbereda dig på förlossningen genom att fundera över dina egna önskemål och träna avslappning. Videorna ger information om förlossningens olika faser. De visar inte en riktig förlossning.

Förlossningsplan

Även om det inte i förväg med säkerhet går att säga vad som kommer att hända under förlossningen, är det bra att fundera över och skriva ner sina egna tankar och förhoppningar kring förlossningen.

Avslappning med hjälp av andningen

Avslappningsövningen hjälper dig att fokusera och hitta dina inre resurser för förlossningen.