Gå till sidans innehåll

Sök hjälp om du blivit utsatt för sexuellt våld

Om du utsätts för sexuellt våld ska du inte vara ensam med det som har hänt. Sexuellt våld är en traumatisk händelse, men det går att återhämta sig från den.​

Det är ofta svårt att prata om en kränkning av den sexuella självbestämmanderätten och det kan kännas oöverkomligt att söka hjälp. Du skulle vilja glömma de svåra upplevelserna och stänga bort dem. Undvikande kan hjälpa dig att må bättre tillfälligt, men att prata om det som hänt hjälper dig att återhämta dig.

Det är viktigt med stöd och närvaro av familj och närstående. Du kan börja hantera upplevelsen med att våga prata med någon du litar på.

Närstående vet inte alltid vilken typ av hjälp och stöd du behöver, eftersom det som har hänt upprör även dem. Sök professionell hjälp. Det är klokt att söka hjälp. En person som upplevt sexuellt våld har rätt till professionell hjälp, som ofta är en viktig del av återhämtningen. Hjälpsystemen är till för dig.

Om det finns ett Seri-stödcenter i ditt område kan du gå dit för undersökningar och behandling. På andra orter tas rättsmedicinska prover på den lokala jouren eller hälsocentralen. På nationell nivå finns det många organisationer som erbjuder hjälp, till exempel Våldtäktskriscentralen Tukinainen och Brottsofferjouren. Stödtjänsterna kan användas oavsett om du gör en brottsanmälan eller inte.