Gå till sidans innehåll

Undersökning av cellförändring

Ibland upptäcks cellförändringar i cellprovet. I så fall får kvinnan en remiss till kolposkopi, dvs. undersökning av livmodermunnen.

I de flesta cellprov hittas ingen sådan avvikelse som skulle kräva speciell uppföljning eller behandling. Ibland upptäcks dock cellförändringar i cellprovet och beroende på vilken typ av förändringar det är, tas antingen ett nytt cellprov om en viss tid, eller så får kvinnan remiss till kolposkopi, dvs. undersökning av livmodermunnen. Läkaren som tar emot remissen avgör hur akut undersökningen behöver göras. Behandlingsrekommendationerna som används i Finland baserar sig på den så kallade God medicinsk praxis rekommendationen.

Cellförändring betyder ändring i cellbilden orsakad av HPV-infektion. Behovet av fortsatta undersökningar beror på ålder, tidigare fynd, samt graden av cellförändring. Avvikande provsvar är inte en cancerdiagnos, utan det betyder att det behövs fortsatta undersökningar och en eventuell behandling så att cancer inte hinner utvecklas.

Studier visar att lätta förändringar ofta läker av sig själv med tiden. Vanligen utvecklas till och med kraftiga förstadieförändringar till cancer först om många år. Om cellförändringen är mycket liten, är det inte så bråttom med fortsatta undersökningar. Risken för cellförändringar som kräver behandling är liten, och ofta börjar förändringarna läkas redan under väntetiden. Kraftigare cellförändringar undersöks inom en månad. Förändringar i livmodermunnen framskrider tämligen långsamt, så cancer hinner inte utvecklas på några månader.

Uppdaterad 20.10.2020