Gå till sidans innehåll

Epiduralbedövning vid förlossning

Epiduralbedövning är en effektiv enskild metod för smärtlindring och kan också ges i början av öppningsskedet.

Genom att kombinera ett bedövningsmedel och ett smärtstillande medel i en läkemedelslösning uppnås en effektiv smärtlindring utan betydande domningar i benen. Effekten av en epiduralbedövning börjar gradvis inom 10 till 15 minuter och effekten av en enda dos varar i 1,5 till 3 timmar. Den kan förnyas många gånger genom en kateter som förs in i epiduralrummet. Om ett kejsarsnitt krävs under förlossningen kan en högre dos av bedövningsmedel också injiceras genom katetern inför operationen. Epiduralbedövning hjälper till att lindra smärtan bra eller mycket bra i mer än 80 procent av förlossningarna, och endast 2–3 procent får ingen hjälp alls.

Ibland, i sällsynta fall, förblir epiduralbedövningen på ena sidan eller fungerar inte alls. I sådana fall kan man försöka ändra kateterns position genom att dra den utåt eller sätta in katetern helt och hållet på nytt. Epiduralbedövning är tillgänglig för alla friska kvinnor som föder barn, oberoende av antalet förlossningar. Endast i ett fåtal situationer kan epiduralbedövning inte ges. Dessa är vid bland annat blodkoagulationsstörningar, lågt antal blodplättar, oavbruten blodförtunnande medicinering, allergi mot anestesimedel, inflammation i huden på ryggen vid anestesipunkterna eller blodförgiftning.

Titta på videon om spinal- och epiduralbedövning:

Uppdaterad 2.11.2020