Gå till sidans innehåll

Samtycke till sexuella handlingar

Samtycke är centralt för sex. Parterna i samlaget måste försäkra sig om att den som deltar i samlaget har gett sitt samtycke.

Alla har sexuell självbestämmanderätt och rätt till sexuell integritet och fysisk säkerhet. Detta innebär att alla har rätt att bestämma med vem, när och hur man har sex. Därför krävs alltid båda parters samtycke för sex. Till exempel kan en person som sover eller på annat sätt är medvetslös inte ge sitt samtycke till sex.

Enligt en studie är typiska reaktioner hos offret att i en våldtäktssituation bli lamslagen eller stelna. Lamslagning har under evolutionen varit ett sätt att överleva i en hotfull situation. Ett lamslaget offer är försvarslöst och kan inte kämpa emot förövaren. Lamslagning är en automatisk reaktion, inte ett medvetet val. Vid vård och stöd av den våldtagna bör lamslagning beaktas och offret bör informeras om detta. Eftersom en stor del människor blir lamslagna i våldssituationer är det viktigt att vara medveten om detta och att förstå vikten av samtycke när man stöder offer för sexualbrott.

Se videon:

Uppdaterad 1.9.2023