Gå till sidans innehåll

Näringen för ett barn som fötts något för tidigt

Bröstmjölk är den primära födan för alla nyfödda, också prematurer.

Något för tidigt födda barn kan öva sig att suga på bröstet, men de behöver vanligen extra mjölk utöver amningen för att säkert få tillräckligt med energi och upprätthålla normal blodsockernivå. Den extra mjölken som ges på förlossningssjukhuset är i första hand mammans egen mjölkade mjölk, donerad bröstmjölk eller vanlig bröstmjölksersättning. Den ges antingen med nappflaska eller genom näsmagsond. Föräldrarna får lära sig att använda sonden och den kan användas också på BB-avdelningen. Vid behov kan man åka hem fast babyn fortfarande har näsmagsond.

Barn som vid födseln väger under 1 800 g behöver förstärkt näring åtminstone till en början. Bröstmjölken förstärks med pulver som innehåller protein, kalcium, fosfat och vitaminer. Om mamman inte har tillräckligt med bröstmjölk, används speciell mjölkersättning avsedd för prematurer. Beroende på barnets födelsevikt och tillväxt ges förstärkt näring under hela sjukhusvistelsen eller ungefär fram till den beräknade förlossningstiden och tills vikten är cirka 3 kg. Före hemgången får familjen anvisningar av läkaren för hur barnet ska matas.

Järndepåerna hos barn som väger under 2,5 kg vid födseln är små och de behöver järnmedicinering från 2–4 veckors ålder tills de är ett år. D-vitamin börjar ges när babyn är några dagar och det ska man fortsätta med under hela barndomsåldern.

Uppdaterad 2.11.2020