Gå till sidans innehåll

Hur ska jag trygga amningen när babyn behöver extra mjölk?

Ibland behöver babyn under sina första levnadsdagar av medicinska skäl extra mjölk utöver amningen, till exempel om babyn har lågt blodsocker eller vikten minskar för mycket. Det är viktigt att säkerställa att amningen trots det får en bra start.

Håll babyn i hudkontakt ofta

Vid hudkontakt söker babyn mer efter bröstet, suger mer på bröstet och amningen kommer igång bättre. Om babyn är med dig, håll hen i hudkontakt ofta, tills amningen verkar gå bra. Babyn kan vara i hudkontakt med mamman, den andra föräldern eller mammans stödperson. Om babyn börjar söka efter bröstet, är det bra om mamman tar babyn till bröstet för att suga.

Amma alltid när babyn söker bröstet

Brösten behöver mycket stimulans så att mjölkmängden ökar. Kan du se när babyn är redo att äta? Läs mer om babyns hungersignaler:

Ju mer av den extra mjölken är mammans egen bröstmjölk, desto bättre. Mjölkning är också ett utmärkt sätt att få mjölkutsöndringen att öka.

Undvik napp om möjligt

Nappen är babyns stöd och trygghet om hen måste vara borta från sin mamma på barnenheten. Om babyn är med dig, ska du helst inte använda napp. Brösten behöver nu mycket stimulans för att producera mycket mjölk och det lönar sig att rikta babyns all sugning på brösten.

Undvik nappflaska om möjligt

Med nappflaska kan man mycket snabbt och enkelt ge babyn mjölk. Babyn kan dra slutsatsen att det är onödigt att suga på bröstet, eftersom mjölken kommer enklare ur flaskan. Användning av nappflaska kan också försämra babyns sugtag och i onödan göra amningen smärtsam.

Det går att i stället för nappflaska ge extra mjölk med koppmatning. För koppmatning kan du använda ett litet medicinglas, en sked eller en spruta utan nål. Titta på videon om koppmatning: