Gå till sidans innehåll

Program för babyvänligt sjukhus

Babyvänlighet innebär skydd, främjande och stöd av amning på förlossningssjukhus som vårdar gravida, föderskor under och efter förlossningen samt spädbarn.

Babyvänligheten bedöms enligt Världshälsoorganisationens (WHO) och Unicefs kriterier. Sjukhusen i Hyvinge och Lojo har beviljats barnvänlighetscertifikat.

10 steg till lyckad amning

  1. Resultatenheten för gynekologi och förlossningar har utarbetat ett handlingsprogram för amningsfrämjande som kontrolleras och uppdateras regelbundet. Personalen har förbundit sig till programmet.

  2. Personalen från en grundutbildning för genomförande av programmet samt regelbunden fortbildning.

  3. De väntande ges information om amningens fördelar och om lyckad amning.

  4. Den nyfödda lyfts på mammans mage för hudkontakt genast efter förlossningen. Mamman får hjälp med den första amningen.

  5. Alla mammor får amningshandledning. Mamman får hjälp att starta och hålla igång mjölkutsöndringen med mjölkning om barnet inte kan vara hos henne.

  6. Ett friskt, fullgånget och normalviktigt barn behöver inte extra mjölk eller annan tilläggsvätska. Extra mat ges av medicinska skäl.

  7. Mammorna och familjerna uppmuntras att ha babyn i samvård dygnet runt.

  8. Mamman och familjerna ges råd att amma enligt babyns signaler.

  9. Napp eller nappflaska rekommenderas inte att användas förrän amningen går bra och babyns vikt ökar.

  10. Mamman och familjerna uppmanas att kontakta rådgivningen före hemgången från sjukhuset. Familjerna ges information om kamratstöd för amning.