Gå till sidans innehåll

Behovet av mentalt stöd vid cellförändring

Vetskapen om en cellförändring kan leda till ett behov av mentalt stöd.

Det är normalt att känna rädsla, ångest och till och med chock efter att man har fått veta att man har cellförändringar och att det behövs fortsatta undersökningar. Det här beror vanligen på ovetskap. Kom ihåg att det är viktigt att gå på undersökningarna och behandlingarna. Då upptäcks förändringarna och de kan vid behov behandlas i tid.

Om du inte förstår vad något betyder eller varför något görs, tveka inte att fråga! Berätta om din oro för sjukskötaren eller läkaren. Det kan också lätta på oron om du diskuterar saken med dina närmaste.

HPV-infektioner är mycket vanliga och nästan alla människor smittas i något skede av livet, så du är inte ensam. Virusinfektioner har också en tendens att gå om av sig själv. HPV kan ligga vilande länge eller inte orsaka några förändringar alls. En cellförändring betyder alltså inte till exempel att din partner har varit otrogen.

Det är viktigt att veta att ett avvikande svar på cellprovet sällan betyder livmoderhalscancer. Cell- och vävnadsförändringar kan enkelt behandlas redan i förstadiet innan de utvecklas till cancer. Att sluta röka är det enda du själv kan göra för att bidra till att förändringen läker.

Uppdaterad 11.3.2022