Gå till sidans innehåll

Om förlossningssmärta

Förlossningssmärta är ett tecken på att förlossningen har börjat.

Förlossningssmärtan orsakas av sammandragningar av livmodermuskeln och sträckning av vävnaderna när sammandragningarna trycker ner babyn i förlossningskanalen. Förlossning är en normal fysiologisk händelse och förlossningssmärta är en naturlig del av förlossningen.

Förlossning och förlossningssmärtan känns skrämmande eller nervöst för nästan alla kvinnor som ska föda barn. Smärta är en personlig upplevelse för varje kvinna och det kan finnas stora skillnader i hur den upplevs. Förlossningssmärtans intensitet är individuell och påverkas av många faktorer: fysiologiska, anatomiska och psykologiska. Den skiljer sig dock från andra smärtor: den har ett positivt resultat.

När du förbereder dig inför förlossningen är det bra att tänka på dina personliga sätt att hantera smärta. Varje föderska upplever smärtan på sitt eget sätt och det viktigaste sättet att bedöma förlossningssmärtan är därför föderskans egen beskrivning av den.

När förlossningen fortskrider intensifieras känslan av sammandragningarna och smärtpunkterna kan förändras. Behandlingen av smärta under förlossningen ska vara individualiserad och man försöker lyssna till den födande kvinnans förändrade önskemål.

Behandlingen av förlossningssmärtan påverkas av moderns önskemål, hur förlossningen fortskrider och barnets och moderns hälsa. Det finns många saker som den födande kan göra själv eller med hjälp av en stödperson för att göra det bekvämare för sig själv under förlossningen.

Hur man förhåller sig till smärtlindring är en mycket personlig fråga. Alla behöver inte den mest effektiva smärtlindringen. Å andra sidan ska ingen behöva lida outhärdlig smärta.