Gå till sidans innehåll

Var får jag hjälp med amningen?

Det inte alltid så enkelt att amma speciellt för en förstföderska. Men det finns hjälp och stöd att få för amningen, först av vårdpersonalen på förlossningssjukhuset och senare på rådgivningen.

Rådgivningen

Diskutera amningen med din hälsovårdare redan under graviditeten. Efter förlossningen fortsätter amningsrådgivningen med den egna hälsovårdaren. I några kommuner har dessutom specialutbildade hälsovårdare amningsmottagningar dit man kan boka tid via den egna hälsovårdaren om man har speciella problem med amningen.

Förlossningssjukhuset

På förlossningssjukhusen har så gott som hela vårdpersonalen fått utbildning i amningshandledning och är redo att hjälpa om du behöver hjälp under graviditeten, på förlossningsavdelningen eller BB-avdelningen. Du kan ringa din egen BB-avdelning också efter hemgången.

Imetyksen tuki ry

Föreningen Imetyksen tuki (Amningsstöd) ger familjer stöd i alla skeden av amningen. Föreningens utbildade amningsstödmammor ger stöd och råd i amningsstödgrupper på olika håll i Finland, per telefon och på Facebook.

På föreningens webbplats finns kontaktuppgifter och mycket information om och stöd för amningen.