Gå till sidans innehåll

Ofrivillig barnlöshet och parrelationen

Barnlöshet kan också orsaka en kris i parförhållandet.

Barnlösheten och parrelationen är sammanflätade, eftersom man vanligen hoppas på barn tillsammans som ett par. Barnlöshetskrisen innebär ofta också en kris för relationen. Ofta upplever partnerna den gemensamma krisen på olika sätt och i olika takt.

Ofrivillig barnlöshet orsakar en kris som kan gå i vågor och hålla i sig i flera år.

Det går dock att klara sig igenom barnlöshetskrisen tillsammans och bara hos en liten del av alla par leder barnlösheten till separation. I och med krisen måste paret lära sig att tala med varandra också om svåra saker. En sorg som man delar och bär tillsammans kan förstärka relationen och föra partnerna närmare varandra. När paret har klarat sig igenom krisen är relationen starkare och makarna står varandra närmare än tidigare.

Det är viktigt att sköta om parrelationens välmående, eftersom en fungerande relation är grunden för att man själv mår bra. Att arbeta på relationen för partnerna närmare varandra och de kan ge varandra stöd under krisen. För majoriteten av alla ofrivilligt barnlösa är den egna partnern det viktigaste stödet i olika skeden av barnlösheten. En stark relation är speciellt viktig för par som slutligen beslutar sig att leva på tumanhand.

Du kan få stöd för ditt förhållande genom Simpukkas parprogram.

Uppdaterad 4.11.2020