Gå till sidans innehåll

Stöd för dig som är ofrivilligt barnlös

Det mentala välmåendet och parrelationen prövas vanligen i och med barnlösheten. Men de som är ofrivilligt barnlösa behöver inte vara ensamma i sin situation, för det finns stöd att få i många olika former.

Mentalt välbefinnande

Om du vill få barn men inte lyckas bli gravid, väcker det olika tankar och känslor. Du kanske känner sorg, besvikelse, ångest och ilska, men å andra sidan också glädje, hopp och tro på att det kommer att lyckas. Graviditetsförsöken kanske har pågått länge och ovetskapen om vad orsaken till barnlösheten är kan skapa ångest. Olika frågor snurrar i ditt huvud: Vad kan jag själv göra, hur länge till måste jag vänta, varför händer det här oss? Att vänta och bli besviken månad efter månad blir en tung mental börda också för parrelationen.

Det kan kännas fel och orättvist att just du har drabbats av barnlöshet. Du kan ha svårt att glädjas över lyckliga familjehändelser bland släkt och vänner. Du kanske upplever att du inte får den typ av stöd du skulle önska av dina närstående. Det kan kännas onaturligt att prata om misslyckade graviditetsförsök med sådana som har familj och den barnlösa kan uppleva sig som en utomstående.

Många som är ofrivilligt barnlösa återkommer ständigt till dessa saker i sina tankar. Det är viktigt att sköta om sitt eget och parrelationens mentala välmående samt vid behov söka utomstående hjälp. På den här sidan finns samlat viktiga källor för information och stöd.

Simpukka rf – förening för barnlösa

Simpukkas verksamhet är öppen för alla som berörs av ofrivillig barnlöshet. Det väsentliga är den egna erfarenheten av att av någon anledning inte kunna få barn, eller fler barn, fast man vill det. Att samtala med andra som är i eller har gått igenom en liknande situation gör att man känner sig bättre och det kan ge redskap för att reda ut sina egna inre knutar. Det går att få stöd av andra barnlösa fastän man inte är medlem i Simpukka.

På Simpukkas webbplats finns en stödförmedling, som fungerar som en anslagstavla där man kan meddela om man behöver stöd av andra eller vill ge stöd åt andra i en liknande situation.