Gå till sidans innehåll

Symtom vid endometrios

De vanligaste symtomen på endometrios är mensvärk och magsmärta. De förekommer hos cirka 70 procent av alla endometriospatienter.

Mensvärk som hindrar att man går till jobbet eller skolan hör inte till ett normalt liv och har man det, finns det orsak att misstänka att det är endometrios som orsakar smärtan. Mensvärk hos endometriospatienter börjar ofta före den egentliga menstruationen, och smärta kan också uppträda vid andra tidpunkter i cykeln.

Många endometriospatienter lider av skakningar och ständig trötthet. Också förekomsten av ovanliga smärtsymtom uttryckligen under mensen kan tyda på endometrios. Sådana symtom är till exempel axelsmärtor under mensen, vilket tyder på endometrios i mellangärdet.

Ytlig endometrios orsakar ofta smärtor i nedre delen av magen som hänger ihop med menstruationscykeln, men ibland kan patienten vara helt symtomfri. Härdarnas storlek eller antal står inte alltid i proportion till smärtnivån, utan ibland kan till och med utbredda härdar vara symtomfria, medan några små härdar kan orsaka invalidiserande smärta.

De flesta endometriom är symtomfria och upptäcks av en slump vid ultraljudsundersökning. Stora cystor kan vara smärtsamma och ge upphov till en tryckande känsla. Om endometriom orsakar kraftig smärta, finns det orsak att misstänka att det också finns djupa endometrioshärdar.

Djup endometrios orsakar nästan utan undantag svåra, invalidiserande buksmärtor som leder till att livskvaliteten försämras och patienten måste vara sjukskriven från skolan eller jobbet. Bara cirka 5 procent av patienter med djup endometrios är helt symtomfria.

Vid rektovaginal endometrios upplever patienten vanligen utöver mensvärk smärta vid tarmtömningen, i synnerhet under mensen. I sällsynta fall kan djup endometrios som växer in i tarmväggen ge upphov till blodig avföring. Eftersom rektovaginal endometrios växer nära slidans botten, har patienten ofta svåra smärtor vid samlag. Patienten har också omväxlande diarré, förstoppning, svullnad i nedre delen av magen eller gasbesvär. Om en rektovaginal härd växer i sidled kan den utan andra symtom leda till stockning i urinledaren eller försvaga njurfunktionen.

Endometrios på urinblåsan kan ge upphov till smärta vid urinering eller en ökad urinproduktion och ibland blodig urin då den växer genom blåsväggen.

Uppdaterad 22.10.2020