Gå till sidans innehåll

Vad är sexuellt våld?

Sexuellt våld är sexuella handlingar utan den andra personens samtycke.

En sexuell handling utan samtycke kan ske antingen så att den andra personen inte ger sitt samtycke eller så att personen är oförmögen att ge sitt samtycke, till exempel på grund av ålder, berusning eller psykiskt tillstånd.

Sexuellt våld kan ta sig många olika uttryck, men gemensamt för alla former är sexuella handlingar utan eller mot den andra personens samtycke. Sexuellt våld kräver inte att fysiskt våld används, eftersom en sexuell handling genom tvång och/eller utan samtycke från den andra personen är våld mot individens sexuella självbestämmanderätt och integritet.

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar sexuellt våld som:

"Med sexuellt våld avses varje sexuell handling, försök att få sexuella handlingar, oönskade sexuella kommentarer eller närmanden eller försök att saluföra eller på annat sätt rikta en persons sexualitet, som sker genom tvång utan samtycke, oavsett relation till offret, i vilken miljö som helst, inklusive, men inte begränsat till, hem och arbete.

Tvång kan omfatta hela spektrumet av grader av våldsanvändning. Förutom fysiskt våld kan tvång även omfatta psykisk hotelse, utpressning eller andra hot – till exempel hot om fysisk skada, uppsägning från ett arbete eller att förvägra ett arbete som söks. Tvång kan också förekomma när offret inte kan ge sitt samtycke – till exempel när offret är berusat, drogat, sover eller mentalt oförmöget att förstå situationen.

Sexuellt våld inbegriper våldtäkt, som definieras som fysiskt påtvingad eller på annat sätt tvingad penetration, oavsett i vilken mån, av vulva eller anus med hjälp av en penis, andra kroppsdelar eller ett föremål. Försök av ovanstående kallas våldtäktsförsök. Våldtäkt som begås av två eller flera gärningsmän kallas gruppvåldtäkt. Sexuellt våld kan omfatta andra typer av misshandel mot könsorganen, inklusive tvångskontakt med munnen och penis, vulva eller anus."

Former av sexuellt våld förekommer under olika omständigheter och i olika miljöer. Dessa inkluderar till exempel:

 • våldtäkt inom ett äktenskap eller familjeförhållande

 • våldtäkt av en främling

 • systematiska våldtäkter under en väpnad konflikt

 • oönskade sexuella närmanden eller sexuella trakasserier, inklusive krav på sex i gengäld

 • sexuellt utnyttjande av psykiskt eller fysiskt funktionshindrade personer

 • sexuellt utnyttjande av barn

 • tvångsäktenskap eller samboäktenskap, inklusive barnäktenskap

 • förnekande av rätten att använda preventivmedel eller skydd mot könssjukdomar

 • tvångsaborter

 • våldshandlingar mot kvinnors sexuella integritet, inklusive könsstympning av kvinnor och obligatoriska oskuldstester

 • tvångsprostitution och människohandel för sexuellt utnyttjande.