Gå till sidans innehåll

Lagstadgade förutsättningar för att avbryta graviditeten

Förutsättningarna för att avbryta en graviditet fastställs i lagen.

Enligt lagen kan en graviditet avbrytas på kvinnans begäran

  • utan särskild motivering fram till graviditetsvecka 12+0

Graviditeten kan avbrytas med Valviras tillstånd

  • på sociala grunder (förlossningen och skötseln av barnet skulle vara med avseende på den sökandes levnadsförhållanden mycket betungande) 12+0 - 20+0 graviditetsveckor

  • på grund av antal barn (har fött fyra barn eller fler) 12+0 - 20+0 graviditetsveckor

  • på grund av ålder (under 17 år eller 40 år eller mer) 12+0 - 20+0 graviditetsveckor

  • på grund av sexualbrott (brottslig grund, ingen brottsanmälan förutsätts)

  • när sjukdom el. dyl. hos någondera förälder begränsar allvarligt deras förmåga att sköta om barnet (12+0 - 20+0 graviditetsveckor)

  • på grund av misstänkt fosterskada (20+0 graviditetsveckor eller under) eller en allvarlig sjukdom som konstateras på ett tillförlitligt sätt eller en strukturell avvikelse hos fostret (24+0 graviditetsveckor eller under)

Graviditeten kan avbrytas på medicinska grunder (fara för hälsa eller nödavbrytande av graviditet) genom beslut som fattas av två läkare oberoende av graviditetens längd. Valviras tillstånd behövs inte.

Uppdaterad 1.9.2023