Gå till sidans innehåll

Lågt blodsocker, hypoglykemi, hos nyfödda

Födelsevikt under 3 kg eller över 4,5 kg, tidig födsel samt mammans diabetes ökar risken för lågt blodsocker, dvs, hypoglykemi, hos babyn.

Blodsockret hos nyfödda som hör till riskgrupperna kontrolleras vanligen 3–4 gånger i dygnet under de första 1–2 dygnen. Blodsockret mäts första gången vid 3–4 timmars ålder. Det är viktigt att babyn matas regelbundet med 3–4 timmars mellanrum.

Om blodsockret är <2,6 mmol/l trots regelbunden amning, börjar man ge extra mjölk. Extra mjölken som ges på förlossningssjukhuset kan vara mammans egen mjölkade mjölk, donerad bröstmjölk eller vanlig bröstmjölksersättning. Beroende på mängden ges extra mjölken antingen ur kopp eller snipa, nappflaska eller om babyn inte orkar äta, genom näsmagsond.

Om blodsockernivån trots tilläggsmjölken är låg, flyttas babyn till neonatalavdelningen för att få sockerinfusion intravenöst. Längden på behandlingen på neonatalavdelningen beror på blodsockernivån.